محلول خوراکی سولفاکینوکسالین + دیاوریدین
تركيب:
هر ميلي ليتر محلول حاوي:‌
سولفاكينوكسالين25.6 ميلي گرم‌
دياوريدين 6.4 ميلي گرم‌
مكانيسم اثر:
سولفاكينوكسالين جزو دسته سولفاناميدها بوده و از طريق مداخله در توليد اسيد فوليك باعث توقف متابوليسم و اختلال در سنتز پروتئين ها مي شود.‌دياوريدين از دسته داروهاي متوقف كنندهDihydrofolate Reductase) DHFR)  مي باشد.‌
مصرف توام سولفاكينوكسالين و دياوريدين طيف اثر ضد ميكروبي و ضد تك ياخته اي سولفاكينوكسالين را افزايش مي دهد.‌
سولفاكينوكسالين به آساني در دستگاه گوارش جذب شده و سطح سرمي آن به تدريج بالا مي رود. غلظت خوني آن به مدت كافي باقي مي ماند. دفع اين دارو از طريق ادرار و مدفوع انجام مي شود.‌
موارد مصرف:
به طور كلي اين دارو در طيور، بوقلمون، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه كاربرد دارد.
سولفاكينوكسالين و دياوريدين هر يك به تنهايي برعليه انواع عوامل مولد كوكسيديوز موثر بوده و استفاده توام اين دو دارو خواص درماني يكديگر را تشديد مي نمايد.
به طور كلي استفاده از اين دارو در موارد زير توصيه مي شود:‌
– درمان اسهال هاي خوني طيور ناشي از عوامل ايجاد كننده كوكسيديوز.‌
– كوكسيديوز روده كور (سكوم) ناشي از ايمريا تنلا‌
– كوكسيديوز روده كوچك ناشي از ايمريا آسرولينا، ايمريا ماكسيما و ايمريا نكاتريكس‌
– كنترل مرگ و مير وباي طيور ناشي از پاستورلا مولتوسيدا(P.multocida)  و كاهش ميزان شيوع تيفوئيد ناشي از سالمونلا گاليناروم در بوقلمون ها.‌
– به منظور پيشگيري از تلفات جنين و كاهش قدرت جوجه درآوري در مواقعي كه خطر كوكسيديوز گله هاي مرغ مادر را تهديد مي كند.‌
– كنترل و درمان كوكسيديوز گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه‌
مقدار و نحوه مصرف:
مقدار 30 ميلي ليتر در هر 10 ليتر آب آشاميدني يا تمام محتويات شيشه را در 83 ليتر آب آشاميدني ريخته و به مدت 3 روز در اختيار طيور قرار دهيد، سپس درمان را به مدت دو روز قطع نموده و مجددا 3 روز ادامه دهيد (3 روز درمان – 2 روز فاصله – 3 روز درمان)‌
در بعضي موارد كوكسيديوز روده اي ممكن است به يك درمان سه روزه ديگر نيز احتياج باشد (سه روز درمان – دو روز فاصله – سه روز درمان – دو روز فاصله – سه روز درمان)‌
به منظور پيشگيري از بروز كوكسيديوز گاو، گوسفند، سگ و گربه 5 ميلي ليتر از محلول را به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن در آب آشاميدني حل نموده و به مدت 3 روز به دام بخورانيد.‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 25-10 درجه سلسيوس، دور از تابش نور مستقيم و در ظروف در بسته نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
در پولت هاي تخمگذار درمان بايد 28 روز قبل از شروع تخمگذاري قطع شود. زمان پرهيز از مصرف گوشت مرغ 5 روز و درگاو 11 روز پس از آخرين درمان مي باشد.
موارد منع مصرف:
اين دارو نبايد در دوران شيردهي گاو مصرف شود.
تداخل دارويي: ندارد
موارد احتياط:
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
بطري پلي اتيلني 250 ميلي ليتري( مخلوطي از (LDPE  و HDPE)  و بطري250  PET   ميلي ليتري‌