پودر قابل حل در آب کلیستین سولفات 3000.000 واحد بين المللي
تركيب : هر گرم پودر حاوي 3000000 واحد بين المللي كليستين سولفات مي‌باشد.
مكانيسم اثر:
كلي ميكسين3®  آنتي بيوتيكي از دسته پلي ميكسين ها است. مكانيسم اثر پلي ميكسين ها هنوز دقيقاً مشخص نيست ولي نكته قابل توجه  اينكه بر خلا‌ف سايرآنتي بيوتيك ها كه فقط در مرحله رشد روي باكتري ها موثرند، كلي ميكسين3® در هر دو مرحله رشد و سكون مي تواند اجرام ميكروبي را از بين ببرد. اجرام ميكروبي حساس به كلي ميكسين3® به ندرت در مقابل آن مقاومت نشان مي دهند.
موارد مصرف:
كلي ميكسين3® براي پيشگيري و درمان عفونت هاي روده‌اي ناشي ازاشريشياكلي، سالمونلاو ساير باكتري هاي گرم منفي به كار مي رود. اين آنتي بيوتيك جذب روده‌اي ندارد و همين امر باعث ايجاد غلظت بالا‌ درلومن روده و تاثير مناسب آن مي شود.
مقدار و نحوه مصرف:
هر ساشه 100 گرمي در 500 ليتر آب آشاميدني طيور حل و مصرف گردد. درمان بايد 7 – 5 روز متوالي ادامه يابد.
شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم نورنگهداري شود.
تداخل دارويي:  تجويز هم زمان با كاتيون ها وآمونيوم چهارتايي تداخل دارد.
زمان پرهيز از مصرف: 2 روز قبل از كشتار در جوجه هاي گوشتي بايد مصرف دارو قطع گردد ولي مصرف تخم مرغ، مرغ هايي كه در حال درمان با كلي ميكسين 3 هستند، منعي ندارد.
موارد احتياط:دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.
بسته بندي: ساشه هاي آلومينيومي 100 گرمي.