کلیستین 3000000 واحد
دسته داروئی :  آنتی بیوتیک باکتریوسید
ترکیب:
هر گرم از پودرکليستیفان حاوی 3000000 واحد کلیستین سولفات می باشد.( هر ساشه 100 گرمی دارای 300 میلیون واحد کلیستین سولفات می باشد.)
فارماکولوژی :
کلیستین آنتی بیوتیکی باکتریوسید از خانواده پلی میکسین ها می باشد که بر باکتری های گرم منفی اثر فوق العاده دارد .مکانیسم اثر این دارو تا کنون دقیقا مشخص نشده است  اما چون این آنتی بیوتیک در هر دو حالت رشد و سکون میکروب ها، آن ها را تحت تاثیر قرار داده و از بین می برد ( سایر آنتی بیوتیک های باکتریوسید اجرام میکروبی را فقط در مرحله رشد می توانند از بین ببرند.) کاملا از سایر آنتی بیوتیک های باکتریوسید متمایز می باشد . مقاومت به کلیستین در اجرام میکروبی حساس به این دارو به ندرت مشاهده شده است .
از مشخصات دیگر این آنتی بیوتیک اثر سینرژیستی است که با بسیاری از آنتی بیوتیک ها دارد.
موارد مصرف :
برای پیشگیری و درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی ، سالمونلا و سایر باکتری های گرم منفی در طیورمصرف می شود.
مقدار و طریقه مصرف :
1-از طریق آب آشامیدنی : یک ساشه 100 گرمی برای 500  لیتر آب به مدت 5 تا 7 روز متوالی در طیور با نظر دامپزشک مصرف شود.
2- از طریق مخلوط با دان : یک ساشه 100گرمی برای 250 کیلو گرم دان به مدت 5 تا 7 روز متوالی در طیور با نظر دامپزشک مصرف شود.
موارد منع مصرف :
سعی شود همراه با شل کننده های عضلانی و سایر داروهای نوروتوکسیک یا نفروتوکسیک مصرف نشود.
زمان پرهیز از مصرف:
2 روز پس از قطع دارو کشتار طیور بلامانع است .
شرایط نگهداری :
درجای خشک ، دور از رطوبت و دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی :ساشه های 100 گرمی