شکل دارویی: محلول استریل تزریقی

گروه دارویی: موادمعدنی

ترکیب دارو: هر میلی لیتر  حاوی 400 میلی‌گرم کلسیم بوروگلوکونات ، 22 میلی‌گرم منیزیم هیپوفسفیت معادل 4/30 میلی گرم کلسیم، 04/2 میلی گرم منیزیم و 32/5 میلی‌گرم فسفر به علاوه 1 میلی‌گرم کلروکزول به عنوان محافظ می‌باشد.

مکانیسم اثر: کلسیم در بدن اعمال زیادی انجام می‌دهد. کلسیم کاتیون اصلی هیدورکسی آپاتیت کریستالین استخوان که یک مولکول پیچیده شامل کلسیم فسفات و آب است، می باشد. کلسیم و فسفر در استخوان اغلب نسبت 1:2 دارند. عمل اصلی دیگر کلسیم در انقباض عضلات می باشد. انقباض عضلات توسط غلظت یون کلسیم(Ca++)در سارکوپلاسم تنظیم می‌شود.

غشاء رتیکولوم سارکوپلاسمیک حاوی یک پمپ کلسیم وابسته به ATPاست که غلظت یون کلسیم را در عضله در حال استراحت در حد پایین نگه می‌دارد. متعاقب تحریک، کلسیم سریعاً از انتهای رتیکولوم سارکوپلاسمیک آزاد می‌شود و اکتین متصل می‌شود. این واکنش ظاهراً به صورت کوتاه شدن عضله تظاهر می‌یابد. در زمان استراحت، یون کلسیم دوباره در طول رتیکولوم سارکوپلاسمیک برگردانده می‌شود و پل های عرضی شکسته می‌شوند . بدون کلسیم این روند انجام نمی‌شود .

کلسیم برای هیجانات عصبی عضلانی و انتقال ایمپالس‌های عصبی مورد نیاز است . وجود این عنصر برای عمل انعقاد خون نیز ضروری می باشد. فسفر در بدن نقش زیادی دارد .

تقریباً 80% فسفر بدن یا کلسیم در استخوان‌ها و دندان‌ها ذخیره شده است، نقش اصلی آن انتقال انرژی بیولوژیک بخصوص از طریق ATPمی‌باشد. باند شدن دو طرفه رادیکال‌های فسفات همراه با انتقال انرژی در طول اکسیداسیون هیدروژن برای تشکیل آب لازم می‌باشد.

فسفات ها در توانایی سیستم بافرینگ بدن نیز نقش دارند.منیزیم در بدن نقش مهمی دارد. حدود 70% منیزیم بدن در ساختمان کریستالین استخوان جا دارد. منیزیم یک یون داخل سلولی و یک کوفاکتور اصلی برای تعداد زیادی از آنزیم ها بخصوص آنزیم هایی که در تولید DNAو پروتئین نقش دارند، می‌باشد.

فارماکوکینتیک : در نشخوارکنندگان کلسیم جیره از طریق روده کوچک براساس نیاز بدن جذب می‌شود. در دام‌های بالغ جذب کلسیم در مواقع نیاز به میزان زیاد این عنصر مثلاً در دوره آبستنی و دوره شیرواری افزایش می‌یابد. فاکتورهایی که می توانند جذب کلسیم را تحت تاثیر قرار دهند شامل نوع جیره، میزان کلسیم و فسفر موجود در جیره فسفر در دام های جوان هم از طریق شیر و هم جیره حاوی علوفه جذب می‌شود. متابولیسم کلسیم و فسفر توسط هورمون پاراتیروئید و ویتامین Dتحت تاثیر قرار می‌گیرد.

هورمون پاراتیروئید در پاسخ به کمبود کلسیم ترشح می‌شود که این باعث تبدیل 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرل با هم باز جذب کلسیم از استخوان را تحریک می‌کنند و 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول به  تنهایی جذب کلسیم از روده را تحریک می‌کند.

کلسیم از استخوان و روده وارد خون می‌شود . مواقعی که میزان کلسیم سرم به بالاتر از حد نرمال می‌رسد ترشح هورمون پاراتیروئید مهار می‌شود و ترشح کلسیتونین تحریک می‌شود و غلظت زیاد کلسیتونین بازجذب کلسیم از استخوان را مهار می‌کند و کلسیم به طور عمده از طریق مدفوع و ادرار و مقدار ناچیزی نیز از طریق غده عرق به خارج دفع می‌شود در دام های شیروار نیز مقدار قابل توجهی کلسیم از طریق شیر به خارج دفع می‌شود مقدار دفع کلسیم از طریق آغوز معادل 2 برابرمقدار آن در شیر است.

موارد مصرف: پیشگیری و درمان فلج بعد از زایمان تب شیر در گاو،درمان تتانی ناشی از کمبود منیزیم در گاو، گوساله و گوسفند ، ریکتز در دام‌های جوان را استئومالاسی در دام بالغ.

مقدار و روش  مصرف:

گاو: 400-150 میلی‌لیتر

گوسفند و بز: 50-20 میلی لیتر

روش مصرف : به صورت زیر جلدی و یا آهسته وریدی تزریق شود.

نکات قابل توصیه :  قبل از تزریق محلول باید تا دمای بدن گرم شود.

از تزریق داخل عضلانی دارو به دلیل احتمال ایجاد ضایعات بافتی در ناحیه تزریق خودداری شود.

عوارض جانبی : تزریق وریدی دارو به آهستگی انجام شود چون غلظت زیاد کلسیم می‌تواند باعث بلوک قلبی شود.

تداخل دارویی : مصرف همزمان گلیکوزیدهای قلبی با املاح کلسیم تزریقی ممکن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد.

زمان پرهیز از مصرف : ندارد.

شرایط نگهداری : در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

عوارض جانبی : این دارو در ویال 250 میلی‌لیتر عرضه می‌گردد.