کلستین  سولفات3000000 واحد بین المللی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک با ساختار پلی پپتیدی حلقوی
شکل دارویی: پودر محلول در آب
ترکیب: هر  گرم پودر حاوی 3000000 واحد کلستین سولفات می باشد.
مکانیسم اثر:
کلستین دارای فعالیت  باکتریسیدی و روی اکثر باسیلهای گرم منفی موثر می باشد .کلستین پلی کاتیونیک است که در همین نواحی پلی کاتیونیک با غشاء خارجی باکتری وارد واکنش می شود و یونهای موجود در لیپو پلی ساکارید باکتریها را جابجا می کند نواحی هیدروفیل/هیدروفوب با غشاء سیتوپلاسمی مانند یک ضدعفونی عمل می کند و موجب حل شدن غشاء در فاز آبی می شودو در نهایت باعث لیز شدن و مرگ باکتری حتی در محیط های خنثی می گردد  .
موارد مصرف:
در درمان عفونت های گوارشی طیور ناشی از  باکتری های حساس به کلستین،  نظیر کلی باسیلوز و سالمونلوز ، کاربرد دارد.
مقدار و روش مصرف:
از طریق آشامیدنی: یک ساشه 100 گرمی در 500 لیتر آب حل و مصرف شود .درمان باید  5 تا 7 روز متوالی ادامه یابد.
از طریق غذا: یک ساشه 100 گرمی با250 کیلوگرم غذای طیور مخلوط و مصرف شود . درمان باید  5 تا 7 روز متوالی ادامه  یابد.
موارد منع مصرف: افزایش حساسیت به پلی میکسین ها.
عوارض جانبی: واکنش های منجر به  حساسیت شدید به مصرف دارو.
تداخلات دارویی: کلیستین با تعدادی ازدارو ها اثر سینرژیسم دارد از جمله سولفانامیدها ، اریترومایسین، باسیتراسین ،کلیندامایسین ،تری متوپریم و سولفا متوکسازول
موارد احتیاط:
محلول تهیه شده حاوی کلستین تا 24 ساعت پس از آماده سازی قابل مصرف است.
مدت زمان پرهیز از مصرف گوشت: 2 روز
شرایط نگهداری:
در مکان خشک و دمای بین 10 تا  25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود .
بسته بندی : ساشه های 100 و 500 گرمی .