کلرومیکس 500
کلرتتراسایکلین 50%
پودر مخلوط در دان
آنتی بیوتیک

 
ترکیب : هر کیلوگرم از محصول حاوی 500 گرم کلرتتراسایکلین هیدروکلراید می باشد .

 
موارد و مقدار مصرف :
طیور : محرک رشد , افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی :
100-20 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی .
کنترل سینوویت عفونی ناشی از mycoplasma synoviae حساس به کلرتتراسایکلین :
400-200 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 14-7 روز
کنترل C.R.D و عفونتهای کیسه های هوایی ایجاد شده بوسیله E-Coli وmycoplasma gallisepticum حساس به کلرتتراسایکلین :
800-400 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 14-7 روز .
کاهش مرک و میر ناشی از E-Coli حساس به کلرتتراسایکلین .
100 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 5 روز .
بوقلمون : کنترل سینوویت عفونی ناشی از mycoplasma synoviae در بوقلمون :
400 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 14-7 روز .
گوساله : افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله تا وزن 114 کیلوگرم :
0.44   میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن .
درمان آنتریت باکتریال ناشی از E-Coli در گوساله با وزن حدود 114 کیلوگرم :
44 میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن .
افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله هایی با وزن 182-114 کیلوگرم :
روزانه 140-50 میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هر راس دام .
افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله هایی با وزن بیش از 182 کیلوگرم :
روزانه 140 میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هر راس دام .
بره : افزایش سرعت وزن گیری : 100- 40 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی

 
موارد منع مصرف :در موارد حساسیت مفرط به تتراسایکلین ها یا در نارسایی کبدی و کلیوی تجویز نشود.

 
موارد احتیاط :
دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
در هنگام مخلوط کردن دارو از پوشش هاي حفاظتی مانند ماسک , دستکش و … استفاده نمایید .
از مصرف آنتی اسیدها و مکملهای دارای کلسیم , آهن و ملین های حاوی منیزیم , 1 تا 3 ساعت پس از مصرف کلرتتراسایکلین خودداری شود .
حداکثر طول مدت مصرف در طیور و بوقلمون 14 روز و در گوساله 5 روز می باشد .
مصرف این دارو در مرغان تخمگذار ممنوع است .

 
زمان پرهیز از مصرف : 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود .

 
شرایط نگهداری : در جای خشک و دور از نور مستقیم خورشید در دمای 25-2 درجه سانتیگراد نگهداری شود .

 
بسته بندی : کیسه های 5 کیلوگرمی