دسته دارویی:ضد التهاب غیر استروئیدی بصورت محلول تزریقی

ترکیب:هر میلی لیتر دارو حاوی 100 میلیگرم کتوپروفن می باشد.

مکانیسم اثر:کتوپروفن از طریق مهار آنزیم سیکلوکسیژناز که مهمترین آنزیم در تبدیل اسید آرشیدونیک به پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و ترمبوکسان می باشد اثرات ضد التهابی و تسکینی خود را اعمال می نماید.

فارماکوکینتیک: جذب این دارو متعاقب تزریق عضلانی بسیار سریع انجام می‌شود، در اسب 99% دارو پس از جذب به آلبومین پلاسما متصل می‌شود و سپس به طور وسیعی در بافت های مختلف توزیع می‌شود.

این دارو با غلظت مناسب به مایع سینوویال های وتری و مفاصل می‌رسد.

متابولیزه شدن کتوپروفن از طریق کونژوکاسیون انجام شده و استر گلوکورونیک آن از طریق ادرار به خارج دفع می‌شود. نیمه عمر این دارو در اسب 1 ساعت می باشد..

تکرار مصرف این دارو در دام هایی که دارای فعالیت کبدی و کلیوی طبیعی می باشند موجب تجمع دارو نمی‌شود. مطالعات مختلف نشان داده است که کتوپروفن در مقام مقایسه با دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی از قبیل فنیل بوتازون دارای حاشیه سلامت وسیع تری می باشد.

 مصرف این دارو تا 5 برابر دوز توصیه شده در اسب هیچگونه عوارضی از مسمومیت دارویی در پی ندارد.

موارد مصرف:کتوپروفن در گاو و اسب به ویژه اسبهای کورس به عنوان یک داروی مسکن و ضد التهاب و ضد تب قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعات بالینی انجام شده برروی حیوانات مختلف موید اثرات ضد التهاب توام با اثرات تسکینی قوی در دام های مختلف و به شرح زیر می‌باشد:

اسب:درمان التهابات سینوویال های وتری، التهاب مفاصل، التهاب تاندول ها توام با التهاب سینوویال های وتری ، التهاب غضروف ها و استئوکندریت ها ، التهابات ضریع استخوان، تورم لایه مورق سم  ، التهاب بافت های نرم و درمان کمکی به منظور تسکیل و بهبود التهابات بعد از اعمال جراحی کتوپرو.فن به منظور کاهش درد و درمان دردهای احشایی اسب کاربرد دارد.

گاو:درمان و کمک به درمان التهابات غیر عفونی بافت پستانی در مواقع اورام پستان فیزیولوژیک و یا همراه با آنتی بیوتیک ها جهت درمان التهابات عفونی پستان ها مصرف این دارو در حین عفونت های تنفسی ( پنومونی) همزمان با مصرف آنتی بیوتیک ها به منظور کاهش اتلهاب و کاهش ادم بافت تنفسی توصیه می‌شود.

این دارو برای درمان التهابات مفصلی، استخوانی و التهابات بافت های نرم اطراف مفاصل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار مصرف :

اسب:روزانه 2/2 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی ( برای این منظور 1/1 سی سی از کتوپروفن 105 به ازای هر 50 کیلوگرم وزن دام) به مدت 5 روز توصیه می‌شود.

گاو:روزانه 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی ( برای این منظور 5/1 سی سی از کتوپروفن10% به ازاء هر 50 کیلوگرم وزن دام) به مدت 3 روز توصیه می‌شود.

زمان پرهیز از  مصرف:گوشت دام های تحت درمان تا 28 روز پس از آخرین تزریق و شیر دام های تحت درمان حداکثر 7 روز پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذایی انسان برسد.

نکات قابل توصیه:

مصرف این دارو در انسان مجاز نمی باشد.

مصرف این دارو در اسبهای در حین مسابقه مجاز نمی باشد.

مصرف این دارو در دام هایی که دارای نارسایی کبدی و  یا کلیوی هستند مجاز نمی باشد.

تزریق داخل مفصلی این دارو توصیه نمی‌شود.

شرایط نگهداری:این دارو در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

از انجماد دارو جلوگیری نمایید.

در صورت بروز رسوب از مصرف دارو خودداری نمایید.

بسته بندی: ویال های 50 و 100 میلی لیتری