کلیستین3.000.000 واحد بین المللی
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب: هر گرم از پودر كيمياكليست 3® حاوي 3000000 واحد كليستين سولفات مي باشد.
مكانيسم اثر:
 کلیستین آنتی بیوتیکی از خانواده پلی میکسین هاست که مكانيسم عمل آن ناشناخته است ولی به نظر می رسد اين تركيب با تأثير بر غشاي سلولي و تغيير در ميزان نفوذپذيري آن باعث مرگ سلول باكتري شده و نیز تا حدودي موجب خنثي سازي اندوتوكسين باكتريها می شود.
کلیستین جذب روده ای نداشته و به علت تغلیظ در لومن روده تاثیر بالایی بر روی عفونتهای روده ای دارد. اثر ضدباكتريايي كليستين بيشتر بر روي باكتريهاي گرم منفي مانند E.coli و سالمونلا بوده و برخلاف سایر آنتی بیوتیکهای باکتریسید که در مرحله رشد بر روی باکتریها موثرند در هر دو مرحله رشد و سکون بر روی اجرام میکروبی موثر مي باشد.
گونه هدف:
طيور (گوشتی، تخمگذار و مادر)
موارد مصرف:
كيمياكليست 3® در پيشگيري و درمان بيماريهاي ناشي از عوامل باكتريايي حساس به كليستين مانند گاستروآنتريت هموراژيك، سالمونلوز و کلی باسیلوز تجويز مي شود.
مقدار  و روش مصرف:
 75000 واحد کلیستین خالص برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز (معادل 4 میلی گرم کیمیا کلیست3)
 این دز معادل100 گرم کیمیا کلیست 3® در 500 لیتر آب آشامیدنی و یا 100 گرم در 250 کیلوگرم دان به مدت 5- 3 روز بر اساس سن و وزن می باشد.
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف :
مصرف کلیستین در هیچیک از گونه های پرورشی طیور با رعایت دز تجویز و زمان پرهیز از مصرف، منعی ندارد.
تداخلات دارويي:
کلیستین با بسیاری از آنتی بیوتیکها اثر سینرژیستی داشته و هیچگونه تداخل دارویی در مورد مصرف آن گزارش نشده است.
زمان پرهيز از مصرف:
مصرف دارو 1 روز قبل از كشتار طيور قطع گردد ولی مصرف تخم مرغ  منعی ندارد.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندی:
پاكتهاي فويل آلومينيومی چند لايه 150 گرمی به صورت وكيوم