كپتوفن® 10%
کتوپروفن
محلول استريل تزريقي

 

 
گروه دارویی:
ضد التهاب غیر استروییدی

 
ترکیب:

 

هر ميلي ليتر دارو حاوي 100 ميليگرم کتوپروفن ميباشد.

 
فارماكولوژي:

 

اين دارو جزء دسته داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAID) بوده و همانند ساير داروهاي اين خانواده داراي اثرات ضد درد، پائين آورنده تب و ضد التهابي مي‌باشد. NSAIDها با مهار نمودن سيكلواكسيژناز كاتاليز اسيد آراشيدونيك به پيش سازهاي پروستاگلاندين (اندوپروكسيدها) ، موجب مهار سنتز پروستاگلاندين در بافت مي‌گردد. در تحقيقات آزمايشگاهي كتوپروفن داراي اثر مهاري بر روي ليپوكسيژناز نيز مي‌باشد كه فلونكسين جهت تاثير بر آن به دوز درماني نمي‌رسد.

 

فارماكوكينتيك:

 

اين دارو متعاقب تزريق عضلاني و يا وريدي بخوبي منتشر شده و تا 93% به پروتئين‌هاي پلاسما متصل مي‌گردد. اين دارو در مايع سينوويال بخوبي نفوذ كرده و به دوز درماني مي‌رسد. حدوداً 2 ساعت پس از تزريق اثرات درماني كپتوفن ظاهر شده و بعد از 12 ساعت به حداكثر اثر مي‌رسد. اين دارو بصورت متابوليت كنژوگه و تغيير نيافته از طريق كليه دفع مي‌گردد. نيمه عمر اين دارو در اسب حدود 1.5 ساعت مي‌باشد.

 

 

حیوان هدف:
گاو، اسب، سگ و گربه

 

 

موارد مصرف:

 

کتوپروفن در گاو و در اسب بويژه اسبهاي کورس بعنوان يک داروي مسکن و ضد التهاب و ضد تب قوي مورد استفاده قرار مي گيرد.
اسب: درمان التهابات سينوويالهاي وتري(Synovitis) التهاب مفاصل Artiritis التهاب تاندونها توام با التهاب سينوويالهاي وتري(Tenosynovitis) ، التهاب غضروفها و استئوکندريت ها ، التهابات ضريع استخوان ، تورم لايه مورق سم(Laminitis) ، التهاب بافتهاي نرم و درمان کمکي بمنظورتسکين و بهبود التهابات بعد از اعمال جراحي کتوپروفن بمنظور کاهش درد ودرمان دردهاي احشايي اسب Colic کاربرد دارد.
گاو: درمان وکمک به درمان التهابات غير عفوني بافت پستاني در مواقع اورام پستان فيزيولوژيک و يا همراه با آنتي بيوتيکها جهت درمان التهابات عفوني پستانها(Mastitis) مصرف اين دارو در حين عفونتهاي تنفسي (پنوموني) همزمان با مصرف آنتي بيوتيکها بمنظور کاهش التهاب و کاهش ادم (Oedema) بافت تنفسي توصيه ميشود.
مصرف این دارو در زمان بروز تب 3 روزه یا تب بی دوام گاو دارای اثر بخشی مناسب می باشد.

 
مقدار و روش مصرف:

 

اسب : روزانه 2.2 ميليگرم به ازاء هر کيلو گرم وزن بدن بصورت داخل عضلاني يا داخل وريدي (براي اين منظور 1.1 سي سي از کتوپروفن 10% به ازاي هر 50 کيلوگرم وزن دام ) بمدت 5 روز توصيه ميشود.
گاو: روزانه 3 ميليگرم به ازاء هر کيلو گرم وزن بدن بصورت داخل عضلاني يا داخل وريدي(براي اين منظور 1.5 سي سي از کتوپروفن 10% به ازاء هر50 کيلو گرم وزن دام) به مدت 3 روز توصيه ميشود.
در كتاب مرجع (Veterinary Drug Handbook 4th Edition 2002) براي حيوانات زير اين مقادير مصرف درج شده است:
سگ: بين 1 الي 2 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق IV, IM و SC
گربه: بين 1 الي 2 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق زيرجلدي (SC)
خرگوش: 1 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل عضلاني هر 12 يا 24 ساعت يكبار
پرندگان: 2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل عضلاني هر 8 الي 24 ساعت يكبار

 
احتياط و موارد منع مصرف:

 

مصرف اين دارو در اسبهاي در حين مسابقه مجاز نميباشد.
مصرف اين دارو در دامهايي که داراي نارسايي کبدي و يا کليوي، زخمهاي گوارشي و يا در اواخر دوره آبستني هستند توصيه نميشود.
از تزريق داخل مصرف اين دارو خودداري نمائيد.
در صورت بروز رسوب از مصرف دارو خودداري نمائيد.

 

زمان پرهيز از مصرف:
گوشت دامهاي تحت درمان تا 28 روز پس از آخرين تزريق و شير دامهاي تحت درمان حداکثرتا 7 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذائي انسان برسد.

 

شرایط نگهداري:

 

کپتوفن را در دماي کمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري نمائيد.
از انجماد دارو جلوگيري نمائيد.

 

بسته بندي:
ويالهاي 50 و 100 ميلي ليتري قهوه ای