ویتامین ( آ + د3 + ای + کا3 + ث)
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر ليتر محلول حاوي :

ويتامين A

50000000

واحد بين المللی

ويتامين D3

5000000

واحد بين المللی

ويتامين E

25000

ميلی گرم

ويتامين K3

5000

ميلی گرم

ويتامين C

100000

ميلی گرم

مكانيسم اثر:
ويتامين A : با محافظت از بافتهاي اپیتلیالی از نفوذ عوامل بيماري زا جلوگيري مي كند و در رشد استخوانها و بهبود بينايي و باروري نقش اساسي دارد.
 ويتامين D3 :در تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفر نقش داشته و باعث افزايش جذب كلسيم و فسفر از روده مي گردد. اين ويتامين در شكل گيري استخوانها نقش اساسي دارد.
 ويتامين  E:در تنظيم اكسيداسيون سلولي و متابوليسم كربوهيدراتها ،كراتين عضلات و گليكوژن نقش دارد. به عنوان آنتي اكسيدان از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين A جلوگيري مي كند. همچنین باعث افزايش باروري و جوجه درآوري در گله مي گردد.
ويتامين K3 : ويتامين K3  در مكانيسم انعقاد خون در بدن نقش مهمي را ايفا مي كند و در سنتز كبدي فاكتورهاي انعقادي لازم و ضروري است.
ويتامين C :با شركت در واكنشهاي اكسيداسيون و احيا و دخالت در سنتز هورمونهاي استروئيدي باعث افزايش مقاومت بدن در برابر بيماريهاي عفوني، مسموميتها و استرس مي شود و در تقويت پاسخ ايمني از راه محافظت از ماكرو فاژها هنگام فاگوسيتوز نقش اساسي دارد
گونه هدف :
طيور (مادر، گوشتی، تخمگذار)
موارد مصرف :
– پيشگيري و درمان عوارض ناشي از كمبود ويتامينهاي  A – D3 – E – K3 – C
– افزايش توليد و رشد و بهبود ضریب تبدیل
– تنظیم روند کلسیفیکاسیون و بهبود استخوانبندی
– افزايش مقاومت بدن دربرابر بيماريها  و مسمومیتها
– تقویت باروری و قابلیت جوجه درآوری و کاهش تلفات جنینی
– افزایش پاسخ ایمنی و كاهش عوارض ناشي از استرسهای محیطی و واکسیناسیون
– جهت جلوگيري از خونريزي در بيماريهاي خونريزي دهنده مانند گامبورو و كوكسيديوز
مقدارو روش مصرف:
1 ليتر از محلول کیمیا ویت 5 در 1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدنی
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد.
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرايط نگهداري:
در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري به همراه ليوان مدرج