ویتامین (آ – د3 – ای – ث)
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر ليتر محلول حاوي:

ويتامين C

150000

ميلي گرم

ويتامين A

10200000

واحدبين المللي

ويتامين D3

2000000

واحد بين المللي

ويتامين E

000 4

ميلي گرم

مكانيسم اثر:
ويتامين C : با شركت در واكنشهاي اكسيداسيون و احيا و دخالت در سنتز هورمونهاي استروئيدي باعث افزايش مقاومت بدن در برابر بيماريهاي عفوني ، مسموميتها و استرس ها(گرما و سرما، حمل و نقل، واکسیناسیون و …) مي شود و در تقويت پاسخ ايمني از راه محافظت از ماكرو فاژها هنگام فاگوسيتوز نقش اساسي دارد.
ويتامين A : با محافظت از بافتهاي اپیتلیالی از نفوذ عوامل بيماري زا جلوگيري مي كند و در رشد استخوانها و بهبود بينايي و باروري نقش اساسي دارد.
ويتامين D3 : در تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفر نقش داشته و باعث افزايش جذب كلسيم و فسفر از روده مي گردد. اين ويتامين در شكل گيري استخوانها نقش اساسي دارد.
 ويتامين  E:در تنظيم اكسيداسيون سلولي و متابوليسم كربوهيدراتها ،كراتين عضلات و گليكوژن نقش دارد . به عنوان آنتي اكسيدان از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين A جلوگيري مي كند. همچنین باعث افزايش باروري و جوجه درآوري در گله مي گردد.
گونه هدف :
طيور (گوشتی، مادر، تخمگذار)
موارد مصرف:
– افزايش توليد و رشد و بهبود ضریب تبدیل
– تنظیم روند کلسیفیکاسیون و بهبود استخوانبندی
– افزايش مقاومت بدن دربرابر بيماريها  و مسمومیتها
– تقویت باروری و قابلیت جوجه درآوری و کاهش تلفات جنینی
– افزایش پاسخ ایمنی و كاهش عوارض ناشي از استرسهای محیطی و واکسیناسیون
– هنگام بروز استرس ها بويژه استرس گرمايي و واكسيناسيون
مقدار  و روش مصرف:
يك ليتر از محلول كيمياويت –  ث –  فورت در 1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدني
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرايط نگهداري :
در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري به همراه ليوان مدرج