اکسی تتراسایکلین  50 %
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب: هر گرم كيمياسايكلين 50- اس ® حاوي 500 ميلي گرم اكسي تتراسايكلين هيدروكلرايد مي باشد.
مكانيسم اثر:
اكسي تتراسايكلين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف با اثر باكتريواستاتيك است كه مانع از اتصال tRNA (آمينوآسيل ترانسفراز RNA) به تحت واحد S30 ريبوزومي مي شود و در نتيجه از سنتز پروتئين و نهايتاً رشد باكتري ها جلوگيري می کند.
همچنین بر روی تحت واحد S50 ریبوزومی اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری باکتریها می شود. اكسي تتراسايكلين با مكانيسم فوق بر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسمها مانند مايكوپلاسماها، كلاميدياها، ريكتزياها و اسپيروكت ها و بسياري از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي هوازي و بي هوازي مانند E.coli ، سالمونلا، پاستورلا، هموفيلوس،استافیلوکوکها و استرپتوکوکوسها و بعضي از پروتوزآها موثر است.
گونه هدف:
طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)
موارد مصرف:
كيمياسايكلين 50- اس ® براي كنترل و درمان بيماريهاي ناشي از میکروارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین مانند:
– سینویت عفونی،كلي باسيلوز و CRD
– وباي طيور
– عفونت هاي دستگاه گوارش و اسهال هاي ميكروبي و اسهال سفید جوجه ها
– هگزامیتیازیس، سینوویت عفونی و بیماری تاج آبی در بوقلمون تجویز می گردد.
مقدار و روش مصرف:
 1000- 500 گرم كيمياسايكلين 50- اس ® در 1000لیتر آب آشامیدنی بر اساس سن و وزن، رطوبت و درجه حرارت محیط می باشد.
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف:
مصرف در طيور تخمگذار(در دوره تخمگذاری) كه تخم آنها به مصرف انسان مي رسد منع شده است.
تداخلات دارويي:
تجويز اكسي تتراسايكلين با بتالاکتام ها، ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها و كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم ، كلسيم ، منيزيوم و آهن  موجب ايجاد تداخل دارويي می گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
5 روز قبل از كشتار طيور  مصرف دارو  قطع گردد.
موارد احتياط:
پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.
داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمائید.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد، دور از رطوبت و نور نگهداري شود.
بسته بندي:
پاكت هاي فويل آلومينيومي چند لايه نیم و يك كيلوگرمي  به صورت وكيوم