ویتامین ب کمپلکس + مواد معدنی
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر میلی لیتر  محلول حاوی:

ویتامین B1

7

میلی گرم

ویتامین B2

3.5

میلی گرم

نیاسین آمید

6

میلی گرم

دکسپانتنول

3.5

میلی گرم

ویتامین B6

3.5

میلی گرم

ویتامین B12

0.01

میلی گرم

ویتامین K3

5/2

میلی گرم

سدیم کلراید

7

میلی گرم

پتاسیم کلراید

0.5

میلی گرم

منیزیم کلراید 6 آبه

3

میلی گرم

پتاسیم استات

0.5

میلی گرم

مكانيسم اثر:
 ويتامينهاي گروه   :Bعمدتاً در چرخه هاي متابوليسم سلولي، متابوليسم پروتئين ها، چربي ها و كربوئيدراتها نقش اساسی دارند.
 ويتامين B1 :  براي بيوسنتز استيل كولين در پايانه هاي عصبي وپايداري غشا ميلين سلولهاي عصبي ضروري مي باشد.
 ويتامين B2 : براي حفظ و پايداري غشاهاي مخاطي و غشا ميلين اعصاب محيطي مورد نياز است
نیاسین آمید : در کارکرد متابولیک آنزیم های حاوی NAD و NADP در واکنشهای اکسیداسیون احیا نقش اساسی دارد.
 دکسپانتنول : در ساخت كوآنزيم A و بهبود مقاومت بدن در برابر استرس ضروري مي باشد.
 ويتامين B6 : براي اتصال آهن در هموگلوبين و ايجاد هموگلوبين داراي نقش اساسي مي باشد
گونه هدف:
طيور (گوشتی، تخمگذار، مادر)
موارد مصرف:
جهت پيشگيري و درمان عوارض ناشي از كمبود ويتامينهاي گروه B  و الکترولیتها مانند:
– افزايش ميزان جوجه در آوري
– كاهش ضريب تبديل غذايي
– جبران کمبود الکترولیتها متعاقب بروز اسهال
– افزايش رشد در نژادهاي گوشتي و افزايش توليد در مرغ هاي تخمگذار
– مقابله با انواع استرس ها
مقدار و روش مصرف:
ا لیتر از محلول کیمیا ب مینرال در 1000 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف: ندارد
تداخلات دارویی: ندارد
زمان پرهیز از مصرف: ندارد
موارد احتیاط:
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري گردد و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني 200، 500 و 1000 میلی لیتری به همراه ليوان مدرج