كويدن 25® (كلوپيدول 25% )
پودر مخلوط دردان

 
دسته دارويي: كوكسيديواستات شیمیایی

 
تركيب: هر کیلوگرم كويدن 25® حاوي:

 

 

250 gr

clopidol

1000 gr

Excipients q.s.  to

 

مكانيسم اثر: كلوپيدول مانع از متابوليسم انرژي در سيستم سيتوكروم اكسيداز كوكسيدياها مي گردد. كلوپيدول يك كوكسيديواستات وسيع الطيف شیمیایی مي باشد كه با اثر بروي اسپروزوئيت هاي داخل سلولي درحيوان ميزبان از توسعه و رشد نسل اول شيزونت ها جلوگيري مي نمايد.

 

از آنجائي كه اين دارو تنها بر روي مرحله اسپوروزوئيت ايمريا مؤثر مي باشد بنابراين اگر طيور ابتدا در معرض اووسيت ايمريا قرار گرفته باشند و سپس دارو داده شود كلوپيدول تأثيري نداشته و ارزش درماني ندارد.

 
طيف اثر: كلوپيدول در پيشگيري از كوكسيديوز ناشي از آيمرياهاي مختلف از جمله آيمريا تنلا، آيمريا نكاتريكس، آيمريا برونتي، آيمريا ماگزيما، آيمريا آسرولينا مؤثر است.

 
موارد مصرف: كلوپيدول به عنوان داروي پيشگيري كننده از بيماري كوكسيديوز درجوجه هاي گوشتي براي تمام دوره پرورش، پولت هاي تخم گذار و مادر(تا سن 16 هفتگي)، خرگوش و پرندگاني مانند كبك و قرقاول مورد استفاده قرارگيرد.

 
مقدار و روش مصرف:
– طيور، كبك، قرقاول: 500 گرم از كلوپيدول 25% را در هر تن دان مصرفي.
– خرگوش: 800 گرم ازكلوپيدول 25% در هر تن دان مصرفي.
 

تـوجـه! : براي بدست آوردن مخلوط يكنواخت ابتدا بايد مقدار توصيه شده دارو را با 25-20 كيلوگرم از غذاي آماده شده مخلوط كرده و سپس با يك تن غذا مخلوط نماييد.

 

موارد عدم مصرف: كويدن 25® نبايد در مرغان تخم گذار و مادر بالاي 16 هفته مصرف گردد.

 
موارد احتياط:
– دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
– پس از استفاده درب كيسه ها را محكم ببنديد.
– هنگام مصرف دارو ازماسك ضد غبار و پوشش محافظ استفاده كنيد.

 
تداخلات دارويي: كويدن 25® نبايد با هر نوع ماده ديگري كه داراي اثرات مشابه مي باشد مخلوط گردد.

 
اثرات جانبي:  تجويز بيش از اندازه توصيه شده دارو ممكن است موجب بروز بي اشتهايي درحيوانات گردد.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف:  در طيور 5 روز قبل از كشتار دارو از جيره غذايي حذف گردد اين زمان در مورد قرقاول و كبك 7 روز مي باشد.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

 

بسته بندي: فویل آلومینیومی 5 كيلوگرمي.