اریترومایسین  20 %
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب: هر گرم پودر کیمیا اریترو 20® حاوي 200 ميلي گرم اريترومايسين تيوسيانات ميباشد.
مكانيسم اثر:
اريترومايسين از آنتي بيوتيك هاي ماکروليدی است كه با اتصال به تحت واحد S 50 ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند . این دارو در دوزهای پایین اثر باکتریواستاتیک و در دوزهای بالا اثر باکتریسید دارد. اریترومایسین با مكانيسم فوق برروي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس ها و استرپتوکوکوس ها، كورينه باكتريوم ، ليستريا ، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم و  باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، پاستورلا، بروسلا و  همچنين كلاميديا ، مايكوپلاسما و ريكتزيا موثر مي باشد.
گونه هدف:
طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)
موارد مصرف:
كيميااريترو20® براي درمان بيماريهاي ناشي از عوامل باكتريايي حساس به اريترومايسين مانند CRD کمپلکس، كريزای عفونی، عفونتهای مایکوپلاسمایی، آنتريت و عفونتهای دستگاه ادراری- تناسلی مقاوم به پنی سیلین در طيور تجويز ميگردد.
مقدار و روش مصرف:
1000- 500 گرم اریترومایسین 20% در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5- 3 روز بر اساس سن و وزن می باشد.
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف:
با توجه به دوز توصیه شده هیچگونه منع مصرفی ندارد.
تداخلات دارويی:
تجويز همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها، تتراسایکلین ها، لينكوزاميدها و بتالاکتام ها ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
مصرف دارو 3 روز قبل از كشتار طيور قطع گردد.
مصرف دارو در طیور تخمگذار، 6 روز قبل از مصرف تخم مرغ باید قطع گردد.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندی:
پاکتهای فويل آلومينيومی چند لايه 500 گرمی به صورت وكيوم