حیوان مورد  مصرف:  طيور
شکل دارو : كولين كلرايد60%(پودر)
                كولين كلرايد 70% (پودرومايع)
                كولين كلرايد  75%(مايع)
آنالیز کولین کلراید :
Assay : minimmum 60,70,75% cholin
        Moisture : 2% maximum
TMA : < 50 PPM
               کولین کلراید مایع                                        PH : Between  7 end 9
•كولين از اجزاء سازنده فسفولپيدها و يك ماده ضروري متابوليك براي ساخت وحفظ ساختمان سلولي و بلوغ طبيعي بخش غضروفي استخوان مي باشد.
•كولين در متابوليسم چربي دركبد نقش اساسي ايفا نموده و با كمك به جلوگيري از تجمع چربي در كبد از بوجود آمدن عارضه كبد چرب جلوگيري مي نمايد.
•كولين به عنوان يك گروه متيل دهنده نقش اساسي در بدن ايفا مي نمايد.
•كولين در انتقال پيامهاي عصبي وتشكيل استيل كولين نيز نقش دارد.
مشخصات :
كولين كلرايد60% محصولي است كه بوسيله اسپري كردن كولين كلرايد محلول روي حامل  غلات بدست مي آيد و با ميزان رطوبت پائين خشك ميشود.
محتوي حداقل 60% كولين كلرايد است كه برابر با 520.800  ميلي گرم در كيلوگرم هيدروكسيد كولين و حاوي  447.700 بر ميلي گرم در كيلوگرم يون كولين مي باشد.
حداكثر 2% رطوبت
رنگ قهوه اي روشن
بوي شبيه غلات
اندازه ذرات : تقريبا” ريز از صافي با مش20 (850 ميكرومتر) به ميزان 100-80% عبور مي كند.
بسته بندی : در بسته هاي چند لايه 25 كيلوگرمي ،2000 پوندي و 1000 كيلوگرمي با برچسب مشخصات روي آن جاذب رطوبت هستند .در مكان خشك در ظروف در بسته نگهداري شوند.