كلوميكس® (كلرتتراسايكلين 50%)
پودر مخلوط در دان

 
دسته دارويي: آنتي بیوتیک

 
تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي:

 

 

500 gr

Chlortetracycline HCL

1000 gr

Excipients qs. to

 

 

فرمول مولکولی:
C22H23ClN2O8HCL

 
مكانيسم اثر: كلوميكس® آنتي باكتريال وسيع الطيف باكتريواستاتيك مي باشد كه بعد از مصرف به صورت خوراکی بسيار سريع در بدن پخش مي شود و خيلي آهسته نيز متابوليزه شده و حذف مي گردد. كلرتتراسايكلين با ممانعت از متابولیسم اسید گلوتامیک از سنتز پروتئین در میکروارگانیسم ها جلوگیری می نماید. از طريق ممانعت از اتصال آمينو اسيل ترانسفراز ريبونوكلئيك اسيد (aa-tRNA) بر روي ريبوزوم (واحد S 30 ريبوزومال) از سنتز پروتئين هاي باكتري هاي در حال رشد جلوگيري مي نمايد و بر این اساس باعث توقف، رشد باكتري ها می گردد. به نظر مي رسد کلر تتراسايكلين همچنين روي واحد S50 ريبوزوم ها اثرگذاشته و باعث تغيير نفوذ پذيري باكتري هاي حساس مي گردد.

 
طيف اثر و كارايي: كلوميكس® بر روي تعداد زيادي از باكتري هاي هوازي و بي هوازي گرم مثبت و گرم منفي مانند برخي از استافيلوكوك ها، استرپتوكوك ها، كورينه باكتريوم پيوژنز، كلسترديا، اشرشياكلي، پاستورلامولتي سيدا، پاستورلاهموليتيكا، سالمونلا، اكتينوباسيلوس، لپتوسپيرا،كمپيلوباكترها و مايكلوپلاسماها، ريكتزيا، كلاميديا و بعضي پروتوزوآها مؤثر مي باشد.

 
موارد مصرف: كلوميكس® جهت پيشگيري و درمان عفونت هاي مزمن دستگاه تنفسي CRD، بيماري وباي مرغ ها، بيماري تاج آبي، كلي باسيلوز، عفونت هاي گوارشي به خصوص اسهال هاي ميكروبي و اسهال سفيد جوجه ها، سينوزيت عفوني بکار می رود.

 
مقدار و روش مصرف:
طيور: 30- 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن و يا به شرح ذيل:
پيشگيري 400- 200 گرم پرميكس كلرتتراسايكلين 50% در يك تن دان.
درمان 800- 600 گرم پرميكس كلرتتراسايكلين 50% در يك تن دان.

 
بوقلمون: – درمان 800- 500 گرم پرميكس كلرتتراسايكلين 50% در يك تن دان.

 
توجه! : در مناطقی که آب های سخت و با املاح زیاد مصرف می شود باید هر 12 ساعت محلول تازه تهیه گردد.

 
موارد منع مصرف: در موارد حساسيت به كلرتتراسايكلين، نارسايي كبدي و كليوي و در مرغ هاي تخم گذار نبايد مورد مصرف قرار گيرد.

 
تداخل دارويي: از مصرف كلوميكس® همراه با انروفلوكساسين، پني سيلين، پلي ميكسين- ب، نئومايسين، بيكربنات سديم و به طور معمول بايون هاي كلسيم، منيزيم و آهن خودداری گردد.

 
موارداحتياط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دور از دسترس اطفال نگهداري شود. در هنگام مصرف دارو حتما از دستكش و ماسك استفاده نماييد و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمائيد.

 
عوارض جانبي:كلرتتراسايكلين داراي سميت كمي است و اثرات جانبي ناشي از آن به ندرت اتفاق مي افتد، لذا در صورت مشكوك بودن به عوارض جانبي شديد، ادامه درمان را متوقف نمائيد.

 
زمان پرهيز از مصرف: 5 تا 7 روز قبل از كشتار از مصرف دارو خودداري گردد.

 
شرايط نگهداري: در محل خشك وخنك (بین 10 تا 25 درجه سانتي گراد) و دور از نور مستقيم نگهداري شود.

 
بسته بندي: هر جعبه حاوي 4 ساشه فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمي.