مولتی ویتامین + الکترولیت
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر ليتر محلول حاوي:

ويتامين A

17000000

واحد بين المللي

ويتامين D3

4000000

واحد بين المللي

ويتامين E

21000

ميلي گرم

ويتامين B1

000 7

ميلي گرم

ويتامين B2

000 1

ميلي گرم

ويتامين B3

20000

ميلي گرم

ويتامين B5

10000

ميلي گرم

ويتامين B6

3000

ميلي گرم

سديم كلرايد

20000

ميلي گرم

سديم استات

4150

ميلي گرم

پتاسيم كلرايد

2500

ميلي گرم

پتاسيم استات

2500

ميلي گرم

منيزيم کلراید

5530

ميلي گرم

مكانيسم اثر:
ويتامين A : محافظت از بافتهاي پوششي و مخاطي بدن جهت جلوگیری از نفوذ عوامل بيماري زا و تقویت رشد استخوانها ، بينايي ، باروري و مقاومت.
ويتامين D3 : در تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفر و افزایش جذب این دو عنصر از روده و نیز تنظيم دفع آنها از كليه نقش مهمي دارد . اين ويتامين در شكل گيري استخوانها نقش اساسي دارد.
ويتامين E :در تنظيم اكسيداسيون سلولي و در متابوليسم كربوهيدراتها ، كراتين عضلات و گليكوژن نقش دارد . همچنين به عنوان آنتي اكسيدان از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و حتي اكسيداسيون ويتامين A جلوگيري مي كند.اين ويتامين باعث افزايش باروري و جوجه درآوري در گله مي گردد.
 ويتامينهاي گروه B : عمدتا در چرخه هاي متابوليسم سلولي ، متابوليسم پروتئين ها ، چربي ها و كربوئيدراتها نقش بسزايي دارند .
ويتامين B1  براي بيوسنتز استيل كولين در پايانه هاي عصبي وپايداري غشا ميلين سلولهاي عصبي ضروري مي باشد.
ويتامين B2  براي حفظ و پايداري غشاهاي مخاطي و غشا ميلين اعصاب محيطي مورد نياز است
نیاسینامید: در کارکرد متابولیک آنزیم های حاوی NAD و NADP در واکنشهای اکسیداسیون احیا نقش اساسی دارد.
دکسپانتنول: در ساخت كوآنزيم A و بهبود مقاومت بدن در برابر استرس ضروري مي باشد.
ويتامين B6 براي اتصال آهن در هموگلوبين و ايجاد هموگلوبين داراي نقش اساسي مي باشد .
الكتروليتهاي بكار رفته در اين فرمول به منظور تنظيم تبادلات يوني و حفظ حجم كلي مايعات بدن و جلوگيري از تغييرات شديد فشار اسمزي در مايعات داخل و خارج سلولي استفاده مي شوند.
گونه هدف :
طيور (مادر ، گوشتی ، تخمگذار)
موارد مصرف:
در زمان بروز اختلالات و عوارض ناشي از كمبود الكتروليت ها و ويتامين ها مانند:
– بي اشتهايي و ضعف
– کاهش مقاومت عمومي بدن در برابر بيماريهاي عفوني
– کاهش کمبود الكتروليت متعاقب بروز اسهال
– جلوگيري از استرس حمل و نقل و واكسيناسيون
– کاهش توليد و رشد
– افت كيفيت پوسته تخم مرغ
– پروزيس
مقدار و روش مصرف:
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
پیشنهاد کیمیا فام :
1 ليتر از محلول كيميا مولتي الکترولیت فورت در  1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدني به مدت 5- 3 روز
موارد منع مصرف : ندارد
تداخل دارويي: ندارد
زمان پرهيز از مصرف: ندارد
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندي:
 ظروف پلي اتيلني يك ليتري به همراه ليوان مدرج