ویتامینهای گروه ب +  اسید آمینه
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر ليتر از محلول خوراکی کیمیا پروموتور فورت® حاوي:

ال آلانین

7.4  گرم

پرولین

11.8 گرم

آرژنین هیدروکلراید

8.6  گرم

سرین

12   گرم

اسید آسپارتیک

10  گرم

ترئونین

6.2   گرم

فنیل آلانین

5.8  گرم

تیروزین

3.1   گرم

سیستین

4.6  گرم

والین

9.2   گرم

اسید گلوتامیک

17.8 گرم

ویتامین B1

1.75  گرم

گلیسین

10.3 گرم

ویتامین B25فسفات

2.5    گرم

هیستیدین

1.5  گرم

نیکوتین آمید

16.25 گرم

ایزولوسین

5.6  گرم

دکسپانتنول

7.5     گرم

لوسین

8.7 گرم

ویتامین B6

11.25 گرم

لیزین هیدروکلراید

7.6  گرم

ویتامین H

0.001 گرم

متیونین

1.8  گرم

اینوزیتول

2.5     گرم

گونه هدف:
 طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)
موارد مصرف:
–  تقویت سیستم ایمنی در مواقع بروز استرس، خصوصاً هنگام واکسیناسیون و دوره نقاهت بیماریها
 –  بهبود کلیه پارامترهای تولید ازجمله ضریب تبدیل غذایی، میانگین وزن و تولید
 –  در هنگام کمبودهای تغذیه ای جهت جبران افت رشد و تولید
مقدار و روش مصرف:
250 تا 500 میلی لیتر از محلول کیمیا پروموتور فورت® در 2000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز .
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرایط نگهداری :
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندی:
ظروف پلي اتيلني نیم و یک ليتري به همراه ليوان مدرج