ال -کارنیتین + ویتامینهای گروه ب + اسید آمینه
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب : هر میلی لیتر محلول حاوی:

ال کارنیتین

5000

میلی گرم

آرژنین

3000

میلی گرم

ویتامین B3

150

میلی گرم

اورنیتین

2000

میلی گرم

ویتامین B5

1000

میلی گرم

سیترولین

2000

میلی گرم

ویتامین B6

500

میلی گرم

گلیسین

2000

میلی گرم

ویتامین B12

15

میلی گرم

لیزین

1000

میلی گرم

سوربیتول

100000

میلی گرم

اسید گلوتامیک

1500

میلی گرم

متیونین

10000

میلی گرم

اسید آسپارتیک

1500

میلی گرم

مكانيسم اثر:
ال-كارنيتين: يك مشتق اسيدآمينه و كوفاكتور ضروري براي متابوليسم اسيدهاي چرب مي باشد و قادر است ميزان دسترسي به منابع انرژي از اسيدهاي چرب را افزايش دهد و انتقال مواد را از غشاي سلول به داخل ميتوكندري سرعت بخشد.
ويتامينهاي گروهB:عمدتا در چرخه متابوليسم سلولي، متابوليسم پروتئين ها، چربي ها و كربوئيدراتها نقش اساسی دارند.
نیاسینامید : در کارکرد متابولیک آنزیم های حاوی NAD و NADP در واکنشهای اکسیداسیون احیا نقش اساسی دارد.
دکسپانتنول : در ساخت كوآنزيم A و بهبود مقاومت بدن در برابر استرس ضروري مي باشد.
ويتامين B6 : براي اتصال آهن در هموگلوبين و ايجاد هموگلوبين داراي نقش اساسي مي باشد .
ويتامين B12 : در سنتز هموگلوبين و روند بلوغ گلبولهاي قرمز و سنتز غشا ميلين و DNA  جهت فرايند تكثير مورد نياز است.  سوربيتول: با اصلاح عمل تبديل قند به انرژي باعث افزايش سوخت و ساز سلولي و در نتيجه افزايش رشد  طيور خواهد شد .
اسيدهاي آمينه:واحد ساختمانی پروتئينها كه در ساخت پروتئينها، هورمونها و آنزيمها و تامين ازت اسيدهاي نوكلئيك نقش دارند.
گونه هدف :
طيور (گوشتی، تخمگذار و مادر)
موارد مصرف:
– اصلاح و افزايش متابوليسم چربيها جهت افزايش رشد و توليد و جلوگيري از چرب شدن لاشه
– بهبود كليه پارامترهاي توليد ازجمله ضريب تبديل غذايي،‌ميانگين وزن
– جلوگيري از تشديد استرس خصوصا هنگام واكسيناسيون و در دوره نقاهت بيماريها
مقدار مصرف:
1ليتر از محلول کیمیا فیزیول در 1000 تا  2000 ليتر آب آشاميدني
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد
موارد منع مصرف: ندارد
تداخلات دارويی: ندارد
زمان پرهيز از مصرف: ندارد
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرایط نگهداری :
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندی :
ظروف  پلي اتيلني یک لیتری به همراه ليوان مدرج