کوبافوس®
فسفر + B12
محلول استريل تزريقي

 
گروه دارویی:
ويتامين – مواد معدني

 

 

تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي
125 ميلي گرم سديم آلفا اکسي بنزيل فسفينيکوم (منبع فسفر)
0.05 ميلي‌گرم سيانوكوبالامين (ويتامينB12)

 

 

فارماكولوژي:
فسفر در بسياري از عملكردهاي متابولیکی بدن از جمله در متابوليسم كلسيم، بافر كردن با پايه اسيدي، استفاده از ويتامين‌هاي گروه ب، رسوب استخواني و بسياري از سيستمهاي آنزيمي دخالت دارد. همچنين با ايفاي نقش حياتي در انتقال انرژي از طريق شركت در تركيب ATP موجب افزايش ميزان انرژي در دسترس و بهبود كارايي متابوليسمي دام مي‌گردد. كمبود اين عنصر مي‌تواند منجر به آنمي هموليتيك، ترمبوسيتوپني، اختلالات اعصاب مركزي و عصبي- ماهيچه‌اي و درد مفاصل و استخوان گردد.
ويتامين B12 نيز موجب تحريك متابوليسم پايه مي‌گردد همچنين در بلوغ هسته و تقسيم سلولي نقش اساسي دارد. اين ويتامين از عوامل اصلي تشكيل دهنده گلبولهاي قرمز بحساب آمده و در درمان آنمي ناشي از كمبود ويتامين B12 موثر مي‌باشد.

 

 

فارماكوكينتيك:

 

فسفر از طريق كليه و فيلتر گلومرولي حذف شده اما 80% آن از طريق توبولي بازجذب مي‌گردد.

 

 

حیوان هدف:
اسب ، گاو، کره اسب ، گوساله، گوسفند ، بز، سگ وگربه

 
موارد مصرف:

 

اختلالات حاد و مزمن متابوليسمي، درمان كمكي و حمايتي براي فلجي ناشي از كمبود فسفر، ضعف و اختلالات رشد و تغذيه در دامهاي جوان ، درمان کاهش توليد بعد از زايمان، كم خوني ناشي از فقر B12 ، بهبود توليد انرژي در دوران توليد، درمان كمكي بيماريهاي انگلي، بهبود عملکرد اسبهاي مسابقه و درمان حمايتي كزاز.

 

 

مقدار و روش مصرف:

 

تزريق اين دارو زير جلدي، داخل عضلاني و داخل وريدي به شرح زير ميباشد:

 

اسب و گاو

10 تا 25

ميلي ليتر

کره اسب و گوساله

5 تا 12

ميلي ليتر

گوسفند و بز

3 تا 5

ميلي ليتر

بره و بزغاله

2 تا 3

ميلي ليتر

سگ

1 تا 5

ميلي ليتر

گربه

1 تا 3

ميلي ليتر

 

در موارد مزمن هر 2 روز يکبار به مدت 10 تا 20 روز مصرف شود.
در موارد پيشگيري از بيماريها نصف دوز پيشنهادي کافي مي باشد.

 

 

هشدار و موارد منع مصرف:
در صورت وجود حساسيت به مواد تشكيل دهنده منع مصرف دارد.

 

 

زمان پرهيز از مصرف:
ندارد

 

 

شرایط نگهداري:

 

در حرارت کمتر از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.

 

 

بسته بندي:
ويالهاي 50 و 100 ميلي ليتري قهوه اي