شکل دارویی: محلول استریل تزریقی

گروه دارویی: موادمعدنی

ترکیب دارو: هر میلی لیتر  حاوی 400 میلی‌گرم کلسیم بوروگلوکونات معادل 4/30 میلی‌گرم  کلسیم می‌باشد.

مکانیسم اثر: کلسیم در بدن اعمال زیادی انجام می‌دهد. عمل اصلی کلسیم انقباض عضلات می‌باشد. انقباض عضلات توسط غلظت یون کلسیم(Ca++)در سارکوپلاسم تنظیم می‌شود. غشاء رتیکولوم سارکوپلاسمیک حاوی یک پمپ کلسیم وابسته به ATPاست که غلظت یون کلسیم را در عضله در حال استراحت در حد پایین نگه می‌دارد. متعاقب تحریک، کلسیم سریعاً از انتهای رتیکولوم سارکوپلاسمیک آزاد می‌شود و به اکتین متصل می‌شود. این واکنش در عمل به صورت کوتاه شدن عضله تظاهر می‌یابد. درزمان استراحت، یون کلسیم دوباره در طول رتیکولوم سارکوپلاسمیک برگردانده می‌شود و پل‌های عرضی شکسته می‌شوند . بدون کلسیم این روند انجام نمی‌شود کلسیم برای هیجانات عصبی عضلانی و انتقال ایمپالس‌های عصبی مورد نیاز است. وجود این عنصر برای عمل انعقاد خون نیز ضروروی می باشد.

فارماکوکینتیک : در نشخوارکنندگان کلسیم جیره از طریق روده کوچک براساس نیاز بدن جذب می‌شود. در دام‌های بالغ جذب کلسیم در مواقع نیاز به میزان زیاد این عنصر مثلاً در دوره آبستنی و دوره شیرواری افزایش می‌یابد. فاکتورهایی که می‌توانند جذب کلسیم را تحت تاثیر قرار دهند. شامل نوع جیره، میزان کلسیم و فسفر موجود در جیره می باشد. متابولیسم کلسیم و فسفر توسط هورمون پاراتیروئید و ویتامین Dتحت تاثیر قرار می‌گیرد. هورمون پاراتیروئید در پاسخ به کمبود کلسیم ترشح می‌شود که این باعث تبدیل 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرل به 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول به  تنهایی جذب کلسیم از روده را تحریک می‌کند. کلسیم از استخوان و روده وارد خون می‌شود . مواقعی که میزان کلسیم سرم به بالاتر از حد نرمال می‌رسد ترشح هورمون پاراتیروئید مهار می‌شود و ترشح کلسیتونین تحریک می‌شود و غلظت زیاد کلسیتونین، باز جذب کلسیم از استخوان را مهار می‌کند. کلسیم به طور عمده از طریق مدفوع و ادرار و مقدار ناچیزی نیز از طریق غده عرق به خارج دفع می‌شود در دام‌های شیروار نیز مقدار قابل توجهی کلسیم از طریق شیر به خارج دفع می‌شود مقدار دفع کلسیم از طریق آغوز معادل 2 برابرمقدار آن در شیر است.

موارد مصرف: درمان فلجی بعد از زایمان (تب شیر)در گاو و گوسفند، درمان تتانی شیرواری مادیان، کمک به پیشگیری و درمان ریکتز در دام‌های جوان و استئومالاسی در دام بالغ می باشد.

مقدار و روش  مصرف:

گاو: 400-150 میلی‌لیتر

گوسفند و بز: 50-20 میلی لیتر

روش مصرف : به صورت زیر جلدی و یا آهسته وریدی تزریق شود.

نکات قابل توصیه :  قبل از تزریق محلول باید تا دمای بدن گرم شود.

تزریق  داخل وریدی بایدبه آهستگی انجام شود و در طول تزریق ضربان قلب کنترل شود. از تزریق داخل عضلانی دارو به دلیل احتمال ایجاد ضایعات بافتی در ناحیه تزریق خودداری شود.

تزریق کلسیم برحسب ضرورت طبق دستور دامپزشک ممکن است تا رفع علائم بیماری به دفعات تکرار گردد. از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.

از مصرف این دارو در انسان خودداری گردد و در صورت وقوع چنین اتفاقی سریعاً به اولین مرکز درمانی مراجعه شود.

عوارض جانبی : تزریق سریع وریدی دارو ممکن است منجر به بروز هیوکلسیمی و عوارض ناشی از آن از قبیل بلوک قلبی شود.

زمان پرهیز از مصرف : ندارد.

شرایط نگهداری : در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

عوارض جانبی : این دارو در ویال 250 میلی‌لیتر عرضه می‌گردد.