کلستات® (کلستین سولفات 20%)
محلول خوراکی

 
ترکیب : هرلیتر محلول خوراکی کلستات ®حاوی :

 

 

2000000 UI

Colistin Sulfate

1000 ml

Excipients qs to

 
موارد مصرف :
کلستات® آنتی بیوتیکی از گروه پلی میکسین ها بوده و با عمل باکتریوسیدی که دارد علیه باکتری های گرم منفی مانند اشرشیا کلی، هموفیلوس و سالمونلا مؤثر می باشد.

 

کلستات® فعالیت قوی آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی از قبیل اشرشیا کولای ، سالمونه لا و پسودوموناس آئروژینوزا، و غیره داشته و در پیشگیری و درمان بیماری های روده که به وسیله باکتری ها و میکروارگانیسم های حساس به کلستین مانند اشرشیا کلی، هموفیلوس و سالمونلا، که در گوساله، بز، مرغ و گوسفند ایجاد می شوند، مؤثر بوده، همچنین برای پیشگیری و درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی هایی، از قبیل عفونت های روده ای،C.R.D ( بیماری ریوی مزمن)،کوریزای عفونی، سینوویت عفونی، وبا مرغان ، مایکوپلاسموز، استرپتوکوک و استافیلوکوک عفونی مفید می باشد.

 
مقدار و روش مصرف :
طیور: 75000 واحد به ازای هر کیلوگرم در روز به مدت 3 روز در آب آشامیدنی، معادل 0.25 میلی لیتر از محلول به ازای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز.
گوساله و بره: 50000 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت یک¬بار به مدت 3 تا 4 روز در آب آشامیدنی یا مخلوط با غذای مایع، معادل 0.25 میلی لیتر از محلول برای 10 کیلوگرم وزن زنده، روزی 2 بار به مدت 3 تا 4 روز.

 
موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو فقط به میزان نیاز روزانه تهیه گردد. محلول دارویی هر 24 ساعت یک بار تعویض گردد.

 
توجه: مصرف کلستات® فقط در نشخوارکنندگان جوان( گوساله، بره و بزغاله) قابل استفاده بوده.

 
موارد منع مصرف:
در حیواناتی که دارای حساسیت به کلستین می باشند و یا به طور جدی دچار اختلالات کلیوی می باشند مصرف نگردد. در حیوانات با هضم میکروبی فعال استفاده نگردد.

 
تداخل دارویی :
موارد حساسیت به کلیستین، تجویز در حیواناتی که به طور جدی دچار اختلالات کلیوی یا با هضم میکروبی فعال می باشند.
تجویز در دوزهای زیر حد درمانی و یا در موارد مقاومت به کلیستین.

 
عوارض جانبی : پس از مصرف کلستین تغییرات دستگاه گوارش، مانند عدم تعادل میکروارگانیسم های روده و یا اسهال خفیف ممکن است اتفاق بیفتد. استعمال بیش از حد ممکن است منجر به نارسایی کلیوی شود.

 
زمان پرهیز از مصرف : حداقل 7 روز قبل از کشتاراستفاده نگردد. در مرغان تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانس دارد مصرف نگردد.

 
شرایط نگهداری : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از تاریخ تولید

 
بسته بندی : هر کارتن حاوی 12 بطری پلی اتیلنی یک لیتری