ایمیدوکارب 12%
محلول تزریقی
دسته داروئي : ضد انگل خونی
تركيب : هر میلی لیتر از محلول حاوی 120 میلی گرم ایمیدوکارب به شکل دی پروپیونات می باشد .
فارماكولوژي :
ایمیدوکارب به شکل دی پروپیونات بوسیله ترکیب شدن با اسید نوکلئیک ( DNA ) در ارگانیسم حساس به دارو , باعث دناتوره شدن آن می شود . این آسیب از تکثیر سلولی انگل جلوگیری می نماید .
موارد مصرف :
ایمیدوکارب دی پروپیونات ( ماده موثره کاربیزول ) یک داروی ضد انگل خونی است که بر علیه عفونت های بابزیا ناشی از فرم های بزرگ و کوچک بابزیا در گاو ، گوسفند ، اسب ، الاغ ، سگ بسیار موثر است .
همچنین بر علیه عفونتهای آنا پلاسموز در گاو و ارلیشیا کانیس در سگ موثر میباشد . اثر طولانی مدت کاربیزول سبب ایجاد مقاومت برعلیه عفونت بابزیا به مدت 6 هفته در حیوان می گردد که برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری در حمل ونقل به مناطق آندمیک مفید می باشد .
مقدار و طریقه مصرف :
کاربیزول به طریق زیر جلدی یا داخل عضلانی قابل تزریق است که روش عضلانی در اسب ارجحیت دارد .
جهت درمان بابزیوز :
گاو و گوسفند : ml 1 به ازای هر kg 100 وزن بدن ( 1.2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)
اسب : ml 2 به ازای هر kg 100 وزن بدن ( در اسب ترجیحاً روش عضلانی بکار می رود . )
سگ : ml 0.25 به ازای هر kg 10 وزن بدن
جهت درمان آناپلاسموزیس و عفونتهای مخلوط آناپلاسما و بابزیا :
گاو : ml 2.5 به ازای هر kg 100 وزن بدن
جهت درمان ارلیشیوزیس و عفونتهای مخلوط ناشی از ارلیشیا و بابزیا :
سگ ها : ml 0.5 به ازای هر kg 10 در دو دز متوالی بفاصله 14 روز
جهت پیشگیری از بابزیوزیس در گاو و اسب و سگ :
در موارد مشاهده علائم بیماری در 2-1 روز یا یک هفته بعداز انتقال دام حساس به مناطق آلوده
گاو : ml 2.5 به ازای هر kg 100 وزن بدن که یک دز باعث مقاومت حیوان تا 4 هفته می شود . ( برحسب شدت آلودگی محل و گونه درگیر کننده بیماری )
سگ : ml 0.5 به ازای هر kg 10وزن بدن
اسب : ml 2 به ازای هر kg 100 وزن بدن که یک دز باعث مقاومت حیوان تا 4 هفته می شود .
موارد عدم مصرف :
موارد عدم مصرف تاکنون گزارش نشده است .
تداخل داروئی :
این دارو همراه با داروهای مهار کننده کولین استراز مصرف نشود .
هشدار:
از دسترس اطفال دور نگهدارید .
به هیچ وجه داخل ورید تزريق نشود.
 ممکن است عوارض جانبی با منشاء کولینرژیک مشاهده شود که گذرا بوده و خودبخود برطرف خواهد شد ولی در صورت شدید بودن آنها از داروی آتروپین سولفات جهت درمان استفاده شود .
در موارد نارسائيهاي كليوي ، كبدي و ريوي استفاده نشود .
زمان پرهیز از مصرف :
شیر 3 روز و گوشت 28روز بعداز آخرين تزریق قابل استفاده خواهند بود .
شرایط نگهداری :
در جای خشک و دماي 2 تا 25 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي نگهداری شود .
بسته بندی :
ویالهای 20 میلی لیتری همراه با فلیپ کپ نارنجی