مولتی ویتامین + الکترولیت
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب: هر لیتر محلول حاوی:

ویتامین A

10000000

واحد بین المللی

ویتامین D3

000000 3

واحد بین المللی

ویتامین E

5000

میلی گرم

ویتامین B1

2000

میلی گرم

ویتامین B2

2000

میلی گرم

نیاسین آمید

10000

میلی گرم

دکسپانتنول

5000

میلی گرم

ویتامین B6

1000

میلی گرم

سدیم کلراید

10000

میلی گرم

پتاسیم کلراید

1000

میلی گرم

منیزیم کلراید

3000

میلی گرم

مكانيسم اثر:
 ويتامين A : در محافظت از بافتهاي پوششي و مخاطي اندامهاي بدن نقش دارد و از نفوذ عوامل بيماري زا در اين اندام ها جلوگيري مي كند . اين ويتامين در رشد استخوانها ، بينايي ، باروري و مقاومت حيوانات نقش اساسي دارد.
 ويتامين D3  :  در تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفر نقش داشته و باعث افزايش و بهبود جذب كلسيم و فسفر از روده مي گردد و در تنظيم دفع اين دو عنصر از كليه نقش مهمي دارد . اين ويتامين در شكل گيري استخوانها نقش اساسي دارد.
 ويتامين  E: در تنظيم اكسيداسيون سلولي و در متابوليسم كربوهيدراتها ، كراتين عضلات و گليكوژن نقش دارد . همچنين به عنوان آنتي اكسيدان از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع و حتي اكسيداسيون ويتامين A جلوگيري مي كند. اين ويتامين باعث افزايش باروري و جوجه درآوري در گله مي گردد.
 ويتامينهاي گروهB:عمدتا در چرخه هاي متابوليسم سلولي ، متابوليسم پروتئين ها ، چربي ها و كربوئيدراتها نقش اساسی دارند .
 ويتامين B1 :  براي بيوسنتز استيل كولين در پايانه هاي عصبي وپايداري غشا ميلين سلولهاي عصبي ضروري مي باشد.
 ويتامين B2 : براي حفظ و پايداري غشاهاي مخاطي و غشا ميلين اعصاب محيطي مورد نياز است
 نیاسینامید : در کارکرد متابولیک آنزیم های حاوی NAD و NADP در واکنشهای اکسیداسیون- احیا نقش اساسی دارد.
 دکسپانتنول : در ساخت كوآنزيم A و بهبود مقاومت بدن در برابر استرس ضروري مي باشد.
 ويتامين B6 : براي اتصال آهن در هموگلوبين و ايجاد هموگلوبين داراي نقش اساسي مي باشد .
الكتروليتهاي بكار رفته در اين فرمول به منظور تنظيم تبادلات يوني و حفظ حجم كلي مايعات بدن و جلوگيري از تغييرات شديد فشار اسمزي در مايعات داخل و خارج سلولي استفاده مي شوند.
گونه هدف:
طيور (گوشتی ، مادر ، تخمگذار)
موارد مصرف:
در هنگام بروز اختلالات و عوارض ناشي از كمبود الكتروليت ها و ويتامين ها مانند:
– بي اشتهايي و ضعف
– بهبود مقاومت عمومي بدن در برابر بيماريهاي عفوني
– بهبود الكتروليت متعاقب بروز اسهال
– جلوگيري از استرس حمل و نقل و واكسيناسيون
– بهبود توليد و رشد
– بهبود كيفيت پوسته تخم مرغ
– پروزيس
– مسموميتها
مقدار و روش مصرف:
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
پیشنهاد کیمیا فام :
1 ليتر از محلول كيميا مولتي الکترولیت در  1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدني
موارد منع مصرف: ندارد
تداخلات دارويي:  ندارد
زمان پرهيز از مصرف: ندارد
موارد احتیاط:
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت 60 روز باید مصرف گردد.
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني نیم و يك ليتري به همراه ليوان مدرج