دانوفلوکساسین 16.7 %
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب: هر گرم پودر کیمیادانوفلوکساسین ® حاوي 167 ميلي گرم دانوفلوكساسين مزيلات مي باشد.
مكانيسم اثر:
دانوفلوكساسين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف و باکتریسید است كه با مهار آنزيم DNA gyrase موجب توقف عمل همانندسازي DNA و در نتیجه مرگ باكتري مي گردد. دانوفلوكساسين با مكانسيم فوق بر روي باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي نظير E.coli، سالمونلا، شيگلا و  همچنين مايكوپلاسما موثر مي باشد.
گونه هدف:
طيور(جوجه های گوشتی، پولتها)
موارد مصرف:
جهت كنترل و درمان عفونتهاي ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به دانوفلوكساسين مانند كلي باسيلوز، CRD كمپلكس، مايكوپلاسموز و سالمونلوز تجويز مي گردد.
مقدار و روش مصرف:
3 گرم پودر کیمیادانوفلوکساسین® در 10 لیتر آب آشامیدنی(5 میلی گرم دانوفلوکساسین خالص به آزای هر کیلوگرم وزن زنده طیور) به مدت 3 روز و بر حسب شدت بیماری طبق تجویز دکتر دامپزشک توصیه می گردد.
توجه: مقدار دارو مورد مصرف روزانه را ابتدا در 10 لیتر آب ولرم حل کرده و سپس به منبع آب اشامیدنی اضافه نمایید.
*ميزان مصرف پودر كيميادانوفلوكساسين در آب آشاميدني به شرح زیر می باشد.

مقدار دارو (گرم)

30

60

120

150

300

مقدار آب مصرفی(لیتر)

100

200

400

500

1000

وزن زنده طیور(کیلوگرم)

1000

2000

4000

5000

10000

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف:
تجويز دانوفلوكساسين در طيور تخمگذار(در دوره تخمگذاری) كه تخم آنها به مصرف انسان مي رسد منع شده است.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با كاتيونهاي3-2 ظرفیتی مانند كلسيم ، منيزيم و آلومينيوم موجب کاهش جذب دارو می گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
مصرف دارو 3 روز قبل از كشتار طيور  قطع گردد.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندي:
پاكتهاي فويل آلومينيومي چند لايه 150 گرمي به صورت وكيوم