ویتامین گروه ب
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب : هر ليتر کیمیا ب کمپلکس فورت حاوي:

ويتامين  B1

10000

ميلي گرم

ويتامين B2

5000

ميلي گرم

ويتامينB3

50000

ميلي گرم

ويتامين B5

5000

ميلي گرم

ويتامين B6

4000

ميلي گرم

ويتامينB12

15000

ميكروگرم

ويتامين H

10000

ميكروگرم

مكانيسم اثر:
ويتامينهاي گروه B عمدتاً در چرخه هاي متابوليسم سلولي، متابوليسم پروتئين ها، چربي ها و كربوهيدراتها نقش بسزايي دارند.
ويتامين B1 : براي بيوسنتز استيل كولين در پايانه هاي عصبي وپايداري غشا ميلين سلولهاي عصبي ضروري مي باشد.
ويتامين B2 : براي حفظ و پايداري غشاهاي مخاطي و غشاي ميلين اعصاب محيطي مورد نياز است.
نیاسینامید: در کارکرد متابولیک آنزیم های حاوی NAD و NADP در واکنشهای اکسیداسیون احیا نقش اساسی دارد.
دکسپانتنول: در ساخت كوآنزيم A و بهبود مقاومت بدن در برابر استرس ضروري مي باشد.
ويتامين B6 : براي اتصال آهن در هموگلوبين و ايجاد هموگلوبين داراي نقش اساسي مي باشد .
ويتامين B12 :در سنتز هموگلوبين و روند بلوغ گلبولهاي قرمزو همچنين سنتز غشا ميلين و DNA   كه وجود آن براي فرايند تكثير لازم است ، مورد نياز است .
ويتامين H : به عنوان کوآنزیم ضروری در متابولیسم پروتئین، چربیها و کربوهیدراتها و تبدیل کربوهیدراتها به پروتئین نقش اساسی دارد.
گونه هدف:
طيور (مادر ،گوشتی ، تخمگذار)
موارد مصرف:
– افزايش رشد در نژادهاي گوشتي و افزايش توليد در مرغ هاي تخمگذار
– افزايش ميزان باروری و قابلیت جوجه در آوري در مرغهای مادر
– مقابله با انواع استرس ها و افزایش مقاومت در مقابل بیماریها
– جلوگیری از اختلالات عصبی و ناهنجاری های اسکلتی
– بهبود ضريب تبديل غذايي
– کاهش موارد ابتلا به اسهال و آنتریت  و بروز کبد چرب
مقدار و روش مصرف:
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
ا ليتر از کیمیا ب کمپلکس فورت در 1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدني به مدت 5- 3 روز
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري گردد و از یخ زدگی محافظت گردد.
پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول  مدت 1 ماه مصرف گردد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري به همراه ليوان مدرج