اریترومایسین تیو سیانات 20%
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب: هر کیلو گرم دارو حاوی:
 اریترومایسین تیوسیانات        200 گرم
سولفات سدیم                      40 گرم
سیترات سدیم                     300 گرم
مكانيسم اثر:
اريترومايسين از آنتي بيوتيك هاي ماکروليدی است كه با اتصال به تحت واحد S 50 ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند. این دارو در دوزهای پایین اثر باکتریواستاتیک و در دوزهای بالا اثر باکتریسید دارد.
اریترومایسین با مكانيسم فوق برروي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس ها و استرپتوکوکوس ها، كورينه باكتريوم، ليستريا، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم و  باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، پاستورلا، بروسلا و  همچنين كلاميديا، مايكوپلاسما و ريكتزيا موثر مي باشد.
گونه هدف:
طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)
موارد مصرف:
كيميا اریتروسیانات 20® براي درمان بيماريهايی مانند CRD کمپلکس، كريزای عفونی، سینویت عفونی طیور و پاستورلوز تجویز می گردد . همچنین اریترومایسین بر روی عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت نظیر عفونت های استافیلو کوکی و بر عفونت های مایکوپلاسمایی موثر می باشد.
مقدار و روش مصرف:
 پیشگیری: 50 گرم  در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت2 روز قبل از استرس و 3 تا 6 روز بعد از استرس.
درمان: 100 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 تا 8 روز
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف:
با توجه به دوز توصیه شده هیچگونه منع مصرفی ندارد.
تداخلات دارويی:
تجويز همزمان این دارو با تتراسایکلین ها، لينكوزاميدها و کلرامفنیکل ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
در هنگام پیشگیری 24 ساعت قبل از کشتار از مصرف دارو خودداری گردد.
در هنگام پیشگیری 48 ساعت قبل از کشتار از مصرف دارو خودداری گردد.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و خنك نگهداري شود.
بسته بندی:
پاکتهای فويل آلومينيومی چند لايه 100، 200، 500، 1000و 5000 گرمی به صورت وكيوم