ویتامین گروه  ب
گروه دارویی: ویتامین
شکل دارویی: محلول خوراکی
تركيب : هر ليتر محلول حاوي :

ويتامين B1

10000

میلی گرم

ويتامين B2

1500

میلی گرم

نیاسینامید

25000

میلی گرم

دکسپانتنول

5000

میلی گرم

ويتامين B6

4000

میلی گرم

مكانيسم اثر:
ويتامينهاي گروه B عمدتا در چرخه هاي متابوليسم سلولي ، متابوليسم پروتئين ها ، چربي ها و كربوئيدراتها نقش بسزايي دارند
ويتامين B1 براي بيوسنتز استيل كولين در پايانه هاي عصبي وپايداري غشا ميلين سلولهاي عصبي ضروري مي باشد.
ويتامين B2 براي حفظ و پايداري غشاهاي مخاطي و غشاي ميلين اعصاب محيطي مورد نياز است.
ويتامين B3 ماده پيش ساز كوآنزيمهاي NAD و NADP مي باشد.
ويتامين B5 در ساخت كوآنزيم A و بهبود مقاومت بدن در برابر استرس ضروري مي باشد.
ويتامين B6 براي اتصال آهن در هموگلوبين و ايجاد هموگلوبين داراي نقش اساسي مي باشد.
گونه هدف:
طيور (‌گوشتي ، تخم گذار ، مادر)
موارد مصرف:
– جهت پيشگيري و درمان عوارض ناشي از كمبود ويتامينهاي گروه B
– افزايش ميزان جوجه در آوري
– كاهش ضريب تبديل غذايي
– افزايش رشد در نژادهاي گوشتي و افزايش توليد در مرغ هاي تخمگذار
– مقابله با انواع استرس ها
مقدار و روش مصرف:
ا ليتر از محلول كيميا ب- كمپلكس در 1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدني
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد احتیاط :
پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .
شرايط نگهداري:
در جای خشک، خنک(در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني نیم و يك ليتري به همراه ليوان مدرج