كولين پوشش دار دامي
تعریف:كولين به عنوان پيش ساز ويتامين B در بدن موجودات زنده نقش مهمي ايفا مي كند.
كولين علاوه بر حضور درغشاي سلول، در توليد استيل كولين و انتقال پيامهاي عصبي تقش ويژه اي بر عهده دارد.
همچنين با افزايش سوخت وساز و مصرف  بيشتر سريعتر اسيدهاي چرب استريفيه نشده(NEFA) به جهت توليد انرژي از انباشته شدن آن ها در كبد ممانعت به عمل مي آورد.
تنها نوع كولين قابل استفاده براي نشخواركنندگان، كولين پوشش دار است كه از شكمبه عبور كرده و در روده جذب مي شود.STA-CHOL سالهاست كه علاوه بر ايتاليا درساير كشورهاي اتحاديه اروپا، ايالات متحده و ژاپن مورد استفاده قرار مي گيرد.
مزاياي استفاده :
– كولين با جلوگيري از تجمع چربي در كبد نقش ويژه اي در جلوگيري از وقوع سندرم كبد چرب بر عهده دارد.
– كولين با كاهش توليد اجسام كتوني باعث كاهش احتمال وقوع بيماري كتوز مي شود.
– حمايت و افزايش توليد شير
– افزايش شرايط عمومي دام
– بهبود نسبي ضريب تبديل خوراك
نتايج تحقيقات انجام شده بر روي STA-CHOL
1- آزمايشات متعدد در دانشگاه  ميلان نشان داده است كه روش ميكروانكپسوله نمودن كولين توسط شركت Bioscreen( كه مطابق استاندادهاي اتحاديه اروپا، ايالات متحده و ژاپن مي باشد) و پوشش  چند لايه چربي هاي گياهي و موم طبيعي اين محصول موجب گرديده تا     STA-CHOL بيشترين مقاومت را در مقابل شرايط محيط شكمبه دارا بوده و به راحتي به محل جذب خود در روده برسد.
2- فرايند ميكس كردن مي تواند سبب آسيب هاي مكانيكي به لايه پوششي ذرات كولين شود.
آزمايشات متعدد ثابت كرده اند كه STA-CHOL در شرايط ميكس معمولي پايداري ويژه اي داشته و نسبت به دما و فشارهاي مكانيكي معمول ميكس مقاوم باشد.
3-STA-CHOL  در برابر فشار، حرارت و رطوبت وارده در تمام مراحل پلت سازي خوراك مقاوم مي باشد.
مطالعات متعدد نشان دهنده افزايش چشمگير غلظت فسفاتيديل كولين پلاسما و همچنين ميزان كولين شير پس از استفاده از STA-CHOLاست.مقدار كولين موجود در شير نشان دهنده ميزان عبور كولين موجود درSTA-CHOL از شكمبه است.
لازم بذكر است كه شير غني از كولين در تغذيه انسان  اهميت فوق العاده اي دارد.
4-استفاده از STA-CHOL باعث افزايش توليد شير و همچنين بهبود كيفيت شير از لحاظ ميزان چربي آن شده است. همچنين مصرف STA-CHOL در گاوهاي شيري باعث افزايش ميزان VitE در پلاسماي خون آن ها در شرايط حساس بعد از زايمان شده است.
قابل ذكر است كه VitE از وقوع اكسيداتيواسترس و اثرات مخرب آن در مرحله بسيار حساس بعد از زايش در گاو شيري جلوگيري مي كند.
 ميزان مصرف: 50-20 گرم به ازاي هر راس گاو شيري در روز
مدت مصرف: از 2 هفته تا 4 هفته پس از زايش
بسته بندي: در بسته هاي 10 و 25 كيلوگرمي عرضه مي شود.