كلودیسول®(كلرتتراسايكلين 20%)
پودر محلول در آب

 
دسته دارويي: آنتي بیوتیک

 
تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي:

 

 

200 gr

Chlortetracycline HCL

1000 gr

Excipients qs.to

 

فرمول مولکولی :
C22H23ClN2O8

 

مكانيسم اثر: كلودیسول® آنتی بیوتیک وسیع الطیف باكتريواستاتيك مي باشد که از طريق ممانعت از اتصال آمينو اسيل ترانسفراز ريبونوكلئيك اسيد (aa-tRNA) بر روي ريبوزوم (واحد S 30 ريبوزومال) از سنتز پروتئين هاي باكتري هاي در حال رشد جلوگيري مي نمايد و روي اين اصل، از رشد باكتري ها ممانعت مي کند. به نظر مي رسد تتراسايكلين همچنين روي واحد S50 ريبوزوم ها اثرگذاشته و باعث تغيير نفوذ پذيري باكتري هاي حساس و اختلال در متابولیسم آنها مي گردد.

 
طيف اثر و كارايي: كلودیسول® بر روي تعداد زيادي باكتري هاي هوازي و بي هوازي گرم مثبت و گرم منفي مانند برخي از استافيلوكوك ها، استرپتوكوك ها، كورينه باكتريوم پيوژنز، كلسترديا، اشرشياكلي، پاستورلامولتي سيدا، پاستورلاهموليتيكا، سالمونلا، اكتينوباسيلوس، لپتوسپيرا، كلبسيلا، كمپيلوباكترها و همچنين مايكلوپلاسماها، ريكتزيا، كلاميديا، واسپيروكت ها و بعضي پروتوزوآها مؤثر مي باشد.

 
موارد مصرف: كلودیسول® جهت پيشگيري و درمان عفونت هاي دستگاه تنفسي و عفونت های سیستمیک ناشی از ارگانیسم های حساس در طیور، بوقلمون، بره و گوساله به کار می رود.

 
مقدار و روش مصرف: این دارو از طریق آب آشامیدنی یا غذا تجویز می شود. دوره های درمانی كلودیسول® در حیوانات مختلف به شرح زیر می باشد:
طيور: 30- 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن به طور روزانه .
بوقلمون: 30-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه .
گوساله و بره : 20-15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه.
طول دوره درمان 7-5 روز است.

 
از طریق آب آشامیدنی :
طيور: 100-80 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی.
بوقلمون: 100-60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی.

 
از طریق خوراک :
طيور: 2000-1500 گرم کلرتتراسایکلین 20% برای هر تن خوراک.
بوقلمون: 2000-1000 گرم کلرتتراسایکلین 20% برای هر تن خوراک.
گوساله و بره : 2- 5/1 گرم برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن .
طول دوره درمان 4-3 روز است.

 
توجه ! : محلول تهیه شده بایستی در عرض 24 ساعت مصرف گردد.

 
تداخل دارويي:
از مصرف همزمان كلودیسول® به همراه انروفلوكساسين، پني سيلين، پلي ميكسين – ب، نئومايسين، بيكربنات سديم و به طور معمول بايون هاي كلسيم، منيزيم و آهن مصرف نشود. در مناطقی که آب های سخت و با املاح زیاد مصرف می شود باید هر 12 ساعت محلول تازه تهیه گردد.

 
موارد احتياط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس اطفال نگهداري شود.در هنگام مصرف دارو حتماً از دستكش و ماسك استفاده نماييد و در صورت تماس با چشم حتماً با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه فرمائيد.

 
عوارض جانبي: كلرتتراسايكلين داراي سميت كمي است و اثرات جانبي ناشي از آن به ندرت اتفاق مي افتد، لذا در صورت مشكوك بودن به عوارض جانبي شديد، ادامه درمان را متوقف نمائيد. در حیوانات جوان تغییر رنگ دندان ها ممکن است پس از مصرف اتفاق بیفتد.

 
موارد منع مصرف:
در موارد حساسيت به كلرتتراسايكلين
نارسايي كبدي و كليوي و در مرغ هاي تخم گذار
در مرغان تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسانی می رسند.
در نشخوارکنندگان بالغ که دارای هضم میکروبیولوژی فعال می باشند استفاده نگردد.

 
زمان پرهيز از مصرف: در طيور 7 روز قبل از كشتار و در بره و گوساله 5 روز قبل از کشتار بايد از مصرف دارو خودداري كرد.

 
شرايط نگهداري: در محل خشك وخنك (بین 10 تا 25 درجه سانتي گراد) و دور از نور مستقيم نگهداري شود.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از تاریخ تولید.

 
بسته بندي: هر جعبه حاوي 30 ساشه آلومینیومی 500 گرمي.