كلرتتراسايكلين‌ 20%
پودر محلول در آب
شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر گرم‌ از پودرکلرتترین 20% حاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌كلرتتراسايكلين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف‌: :كلر تتراسايكلين‌ به‌ واسطه ‌طيف‌ وسيع‌ فعالیت بر روي‌ بسياري‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌، گرم‌منفي‌، ريكتزياها و كلاميدياها مؤثر است‌. اصولاً تأثيرتتراسايكلين‌ها بر روي‌ ميكروارگانيسم‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ بيشتراز گرم‌ منفي‌ مي‌باشد.
باكتري‌هايي‌ كه‌ حساسيت‌ بيشتري‌ به‌ تتراسايكلين‌ دارندعبارتند از:استرپتوكوكوس‌ بتاهموليتيك‌، كلستريديوم‌، بروسلا،كلبسيلا و هموفيلوس‌.
باكتري‌هايي‌ كه‌ حساسيت‌ نسبي‌ به‌ تتراسايكلين‌ها دارندعبارتند از:اشرشياكلي‌، پاستورلا، كورينه‌ باكتريوم‌، باسيلوس‌انتراسيس‌ و سالمونلاها.
باكتري‌هايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ تتراسايكلين‌ها مقاوم‌ مي‌باشندعبارتند از:پروتئوس‌ها، آئروباكتر آئروژنز، شيگلا، استرپتوكوكوس‌فكاليس‌، برخي‌ از استافيلوكوك‌ها و سودوموناس‌.
طيور :
پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌ مزمن‌ دستگاه‌ تنفسي(CRD)، بيماري‌وباي‌ مرغ‌ها، كوريزا، بيماري‌ تاج‌ آبي‌(Blue) comb،كلي‌باسيلوز، عفونت‌هاي‌ گوارشي‌ به‌خصوص‌ اسهال‌هاي‌ميكروبي‌ و اسهال‌ سفيد جوجه‌ها، سينوزيت‌ عفوني‌.
گاو و گوسفند :
عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري-‌ تناسلي‌،متريت‌ پيلونفريت‌، عفونت‌ و التهاب‌ مثانه‌، ورم‌ پستان‌.
عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تنفس‌: پنوموني‌، پلوروپنوموني‌واگير بزان‌، لارنژيت‌، رينيت‌.
عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌: آنتريت‌، اسهال‌هاي‌باكتريايي‌.
ماهي ‌:
 بيماري‌ قرحه‌، بيماري‌ زرده‌ زخم‌ (كولومناريس‌)،بيماري‌ دهان‌ قرمز، فرونكلوز و استسقاء عفوني‌.
زنبور عسل ‌:
پيشگيري‌ و درمان‌ لوك‌ آمريكايي‌ و لوك‌اروپايي‌.
مقدار و روش مصرف :‌
طيور :
 روزانه‌ 30 -20 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده دام تجویز گردد به مدت 7-5 روز متوالي(‌ 6.5 گرم‌ پودر را در 10 ليتر آب‌ يا محتويات یک ساشه‌ را در 700 ليتر آب‌ آشاميدني‌ حل‌ نموده‌ در اختيارطيور قرار دهيد).
دام ‌:
روزانه‌ 20-10 ميليگرم‌ به ازای‌ هركيلوگرم‌ وزن زنده دام تجویز گردد( 3.5 گرم‌ پودر به ازای هر 45 كيلوگرم‌ وزن زنده ‌دام‌، در مقدار كافي‌ آبحل‌ نموده‌ و به‌ صورت‌ يك‌ مايع‌دارويي‌ 2 بار در روز بخورانيد)
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ :
• 25 روز قبل‌ از ذبح‌ دام‌ و24 ساعت‌ قبل‌ از ذبح‌ طيور، مصرف‌ دارو را قطع‌ نماييد.
• مصرف‌ تخم‌مرغ‌هاي‌ توليدي‌ در طيوري‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ با اين‌ دارو مي‌باشند حداقل‌ تا 7 روز پس‌ از آخرين‌مصرف‌ دارو مجاز نيست‌.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ يك‌ پوندي‌