كاپتكس T2®
توكسين بايندر
پودر جذب كننده سموم قارچي جهت اضافه كردن به خوراك دام، طيور و آبزيان

 

 
ترکیب:
اين محصول حاوي سديم پروپيونات، بنتونيت، كلينوپتينوليت، سپيوليت و كشت غيرفعال ساكارومايسس سرويسيه مي‌باشد.

 
نحوه عملكرد:
توكسين بايندر كاپتكس T2 به علت استفاده از مواد اوليه بهينه شده عملكرد بسيار بهتري نسبت به ساير جاذب‌هاي سموم قارچي داشته و حتي در غلظت‌هاي كم سموم قارچي نيز ميل تركيبي بالايي با آنها دارد. خصوصا در مورد سموم زيرالنون و فومونيسين كه بنتونيت و رُس (حاوي سيليكات آلومينيوم)، داراي عملكردي پائين بوده و قادر به جذب قابل قبول سموم نيستند، اين محصول داراي عملكرد بسيار مناسبي مي‌باشد. همچنين اين محصول در دماي پلت‌سازي و در pH هاي مختلف فعاليت خود را حفظ مي‌نمايد.

 
موارد مصرف:
جذب سموم قارچي نظير آفلاتوكسين، زيرالنون، فومونيسين، اوكراتوكسين، ارگوت آلكالوئيد و توكسين T2 كه ناشي از فعاليت انواع گونه‌هاي قارچي مانند آسپرژيلوس‌ها، فوزاريوم‌ها و پني‌سيليوم‌ها در خوراك‌هاي آلوده مي‌باشد. جلوگيري از رشد اين قارچ‌ها در خوراك‌هايي كه مستعد رشد قارچ مي‌باشند.

 
مقدار و روش مصرف:
طيور (دوز پيشگيري): 500 تا 1000 گرم در هر تن خوراك
طيور (دوز درماني يا خوراك آلوده): 1000 تا 4000 گرم در هر تن خوراك
گاو:  5 تا 10 گرم به ازاي هر رأس دام
آبزيان: جهت پيشگيري عمومي 1000 تا 2000 گرم در هر تن خوراك

 
موارد هشدار و منع مصرف:
در تجويز تا دو برابر دوز توصيه شده نيز هيچگونه عوارض جانبي مشاهده نگرديده است.
در توليد پلت توصيه مي‌گردد سختي و شكنندگي پلت قبل از توليد آزمايش گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
ندارد

 
شرایط نگهداري:
در بسته بندي اصلي و به دور از رطوبت و نور مستقيم خورشيد و در دماي اتاق نگهداري شود.
دور از ديد و دسترس كودكان نگهداري شود.

 
طول عمر قفسه‌اي:
2 سال

 
بسته‌بندي:
پاكت‌هاي 4 لايه 25 كيلوگرمي