ميـــکروارگانيـسم هـاي توليـد کنـنده آنــزيم و محــرک رشد
خواص گاليپرو:
ـ تثبيت فلور ميکروبي روده
ـ افزايش قابليت هضم مواد خوراکي و محرک رشد
ـ حاوي  اسپورهاي مقاوم به حرارت پلت
ـ سازگار با داروهاي ضد کوکسيديوز و آنتي بيوتيک ها
 نتايج استفاده از گاليپرو:
ـ کاهش تلفات
ـ بهبود ضريب تبديل خوراک
ـ بهبود افزايش وزن روزانه
ـ بهبود کيفيت لاشه
ترکيب:
مقادير فعال: اسپور باسيلوس سوبتيليس به مقدار  4×10   CFU/g
کرير (حامل): کربنات کلسيم
اين محصول عاري از ارگانيسم هاي اصلاح شده مي باشد (GMO Free).
اثرات:
جوجه هاي يکروزه داراي مجراي گوارشي تقریباً استريل مي باشند. به منظور ممانعت از استقرار ميکروارگانيسم هاي مضر ، لازم است ميکروارگانيسم هاي مطلوب در اين محيط ايجاد کلوني نمايند.
در واحدهاي تجاري پرورش جوجه هاي گوشتي، استقرار  اين کلوني  در مجراي گوارشي بيش از 20 روز طول خواهد کشيد.
در اين مدت ميکروب هاي بيماري زا  مي توانند  تشکيل کلوني داده  و انواع عفونت ها را ايجاد نمايند.
با استفاده از گالیپرو می توان فلور مطلوب روده را سریع تر تثبیت نمود و از تشکیل کلونی باکتری های مضر ممانعت به عمل آورد و همچنین راندمان  هضم مواد خوراکی را نیز بهبود بخشید.
گاليپرو از باکتري هاي توليد کننده اسيد لاکتيک حمايت نموده و با توليد آنزيم هاي هضم کننده، موجب بهبود ضريب تبديل خوراک مي شود.
سلامت و عملکرد پرنده دو موضوع وابسته به هم هستند. سلامت فلور روده  موجب افزايش جذب مواد مغذي شده و در پي آن افزايش وزن روزانه نيز بهبود مي يابد.
کاربرد:
گاليپرو را مي توان در تمام طول دوره پرورش در جيره استفاده نمود. اسپور هاي موجود در گاليپرو هم در خوراک کامل و هم در پيش مخلوط ها پايدار هستند.
اين اسپورها در روده کوچک پرنده شروع به جوانه زدن مي نمايند.
پايداري در برابر حرارت:
مقاوم به حرارت تا 95 درجه سانتيگراد
بسته بندي:
گاليپرو در بسته بندي دو لايه 5  و 25کيلويي عرضه مي گردد.
شرايط نگهداري:
در مکان خشک و خنک نگهداري شود. دماي  ايده آل جهت نگهداري گاليپرو کمتر از 25 درجه سانتيگراد است.
پس از مصرف درب کيسه بسته شود.
ماندگاري:
24 ماه پس از تاريخ توليد
مقدار مصرف :
200 گرم در تن خوراک