گروه دارويي: ويتامين + اسيد آمينه

شكل دارو :محلول خوراكي يك ليتري و پنج ليتري

تركيبات:هر ليتر حاوي تركيبات زير مي‌باشد:

2500000    IU

Vitamin A

500000      IU

Vitamin D3

3.75             g

a-tocopherol

3.5               g

Vitamin B1

4                  g

Vitamin B2

2                  g

Vitamin B6

10             mg

Vitamin B12

15                g

Sodium pantothenate

250           mg

Vitamin K3

400           mg

Choline  chloride

5                  g

D.L- Methionine

2.5               g

L-Lysine

500           mg

L-Threonine

75             mg

L-tryptophane

2.5            mg

Inositol

Protean hydrolyzed

10.767      mg

Orifin

900           mg

Histidine

490           mg

Arginine

1.45             g

Aspartic acid

680           mg

Serine

1.16             g

Glutamic acid

510           mg

Proline

575           mg

Glycine

975           mg

Alanine

150           mg

Gystine

1.1               g

Valine

1.5               g

Leucine

125           mg

Isoleucine

340           mg

Tyrosine

810           mg

Phenylalanine

2              mg

Biotin

 

حيوان هدف: انواع دام وطيور

اختصاصات: چيك تونيك مجموعه اي از تمام ويتامين هاي قابل حل در آب و چربي است به همراه تمام اسيد آمينه های ضروري، اين محلول براي درمان و بهبود كمبود ويتامين در حيوانات كاربرد دارد. همچنين اين محلول حاوي عناصر ضروري است كه براي رشد و تكامل حيوانات مورد نياز است. اين دارو ضريب تبديل دام را نيز افزايش مي‌دهد.

مكانيسم عمل:

ويتامين A:  در فرايند هاي فيزيولوژيك بسياري از جمله فعاليت سيستم ايمني، تكثير و تزايد و تمايز سلول هاي اپي تليال پوست و غشاء هاي مخاطي، فعاليت توليد مثل، رشد و تكامل استخواني و فعاليت بينايي نقش اساسي دارد.

ويتامين D:  در  جذب كلسيم و فسفر از روده و متابوليسم فسفر و كلسيم و مينراله شدن استخوان ها نقش اساسي دارد.

ويتامين K3:  يكي از كوفاكتورهاي بسيار مهم در روند انعقاد خون است.

‌‌ويتامين گروه B:  ويتامين‌هاي محلول در آب گروه Bعمدتاً در چرخه هاي متابوليسم انرژی سلولي، متابوليسم پروتئين‌ها، چربيها و كربوهيدارت‌ها نقش به سزايي دارند. در اين ميان نقش ويتامين‌هاي دگزبانتول( علاوه بر نقش‌هاي متابوليسمي باعث بهبود مقاومت بدن در برابر استرس‌ها مي‌شود)، ويتامين B2: در تشكيل آنتي بادي‌ها و گلبول‌هاي قرمز خون ،

ويتامين H(بيوتن): در بهبود عملكرد پروتئين ها ، اسيد فوليك، اسيد پانتوتنيك و ويتامين B12، ويتامين B12: در سنتز هموگلوبين و جلوگيري از كم خوني، پانتوتنات سديم: در تامين گروه متيل جهت ساخت اسيد آمينه هايي نظير متیونين از اهميت بسياري برخوردار است.

اسيد آمينه جزء مهم ترين مولكول‌هاي بدن هستند كه در روند ساخت پروتئين‌ها، هورمون‌ها و آنزيم‌ها و نيز تامين ازت جهت ساخت اسيد هاي نوكلئيك دخالت دارند.

اسيد هاي آمينه آرژنين، فنيل آلانين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، متيونين و والين جزء گروه اسيد هاي آمينه ضروري است كه در بدن ساخته نمي‌شوند و ضرورتاً بايد در جيره غذايي موجود باشند.

به علاوه اسيدهاي آمينه گليسين، پرولين و سيرين براي جوجه ضروري محسوب مي‌شوند كمبود هر يك از ويتامين‌ها و اسيد هاي آمينه باعث بروز عوارض مخصوص همان ويتامين در بدن مي شود كه گاهي ممكن است سلامت دام و طيور را به مخاطره بياندازد.

عدم اطمينان از كيفيت جيره و عدم امكان اندازه گيري دقيق ويتامين‌ها و اسيد هاي آمينه، اختلال در روند ساخت اسيد هاي آمينه غيرضروري و ويتامين هايي كه به طور طبيعي در بدن ساخته مي‌شوند ازجمله در بيماري هاي عفوني، استرس هاي مختلف همچون واكسيناسيون و تغذيه با مواد غذايي غير قابل اطمينان، خورانيدن ويتامين ها و اسيد هاي آمينه مورد نياز ضروري مي باشد.

موارد مصرف:

طيور:در موارد عدم بالانس يا كمبود مواد تغذيه اي، در استرس ها و جهت افزايش تخم گذاري ، باروري و نطفه درآوري طيور و افزايش ميزان زنده ماندن جوجه به كار برده مي‌شود.

دام:در دام هايي كه دچار فقر غذايي يا در مرحله نقاهت بيماري ها هستند، در آبستني و شيرواري و جهت بهبود ضريب توليدي و ضريب تبديل دام ها ودر سيستم هاي توليدي فشرده توصيه مي‌شود.

مقدار و روش مصرف :

گاو و گوسفند، اسب :1 تا 2 ميلي ليتر در هر ليتر از آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز به صورت محلول خوراكي.

طيور:مرغ گوشتي 1 ميلي ليتر در هر ليتر آب شاميدني به مدت 7-5 روز، مرغ تخمگذار و مادر 2 ميلي‌ليتر در هر ليتر آب آشاميدني به مدت 7-5 روز

موارد منع مصرف: ندارد.

عوارض جانبي : ندارد.

دوران پرهيز از مصرف: ندارد.

شرايط نگهداري: در دماي 5 تا 25 درجه سانتي گراد دور از رطوبت و نور نگهداري شود.

نوع بسته بندي: بطري هاي 1 و 5 ليتري