✅تعریف و سبب شناسی
انباشتگی شیردان به معنی تجمع موادغذایی در یک سمت و عدم انتقال به قسمت های بعدی دستگاه گوارش است.
علت معمول این بیماری مصرف علوفه خشبی کم کیفیت می باشد.
گوساله ها ممکن است در هنگام تغذیه با جایگزین های کم کیفیت شیر در اثر خوردن بستر یا اجسام غیرقابل هضم دچار انباشتگی شیردان شوند.
در دام هایی که از جیره معمولی استفاده میکنند ممکن است پس از تصییح پیچ خوردگی شیردان ،به علت آسیب عصب واگ یا کشیدگی غیر قابل برگشت عضلات شیردان،اتساع شیردان به وجود آید.
لنفوسارکوم شیردان در نزدیکی پیلور ممکن است منجر به اتساع شیردان شود.

✅نشانه های بالینی
درگاوهای پرواری مبتلا به انباشتگی شیردان،بزرگ شدن شکمبه و شیردان به کندی در طی چند روز تا چند هفته رخ می دهد.
انقباضات شکمبه از نظر تعداد افزایش می یابد
گاوهای مبتلا ب انباشتگی میشرفته غالبا زمین گیر میشوند.
قوام محتویات شکمبه آبکی میشود.
تعداد ضربان و تنفس طبیعی،اما هنگام مرگ دچار تاکی کاردی میشود.
مدفوع خیلی کم و خشک است یا اصلا وجود ندارد.
⚠️شرایطی که سبب دهیدراتاسیون و اتساع دو طرفی شکم و عدم دفع مدفوع می گردد باید در تشخیص در نظر گرفته شود.
انسداد پیلور ناشی از جسم خارجی ممکن است به علت مصرف مواد غیر قابل هضم مثل تکه های پلاستیکی پوشش سیلو رخ دهد.
شکم به طور پیشرونده ای بزرگ شده و اشتها به تدریج کاهش می یابد.

✅پاتوفیزیولوژی
در موارد پر خوری مزمن علوفه با قابلیت هضم کم و لیگنین زیاد،اجزای بزرگتر علوفه از پیش معده گذشته و در شیردان جمع میگردد.
هنگامی که توده مواد فیبری در شیردان شکل میگیرد،تجمع این مواد خاص افزایش می یابد.به مرور زمان این توده شیردان را پر می کند.مواد غذایی بیشتر شیردان را چندین برابر اندازهء طبیعی متسع می کند.
انسداد پیلور ناشی از اجسام خارجی یا گرفتگی توسط لنفوسارکوم منجر به انسداد مکانیکی جریان مواد می شود.

✅یافته های کالبد گشایی
لاغری مفرط و وجود شیردان سفت و کاملا متسع در کالبد گشایی انباشتگی اولیه شیردان دیده میشود.
محتویات شیردان مشابه محتویات طبیعی خشک شکمبه میباشد.
اجسام خارجی داخل شیردان یا توموری که دیواره شیردان را درگیر کند نیز یافته های خاص خود را دارد.

?منبع:طب داخلی دام های بزرگ،اسمیت