آب مصرفی طیور چقدر است ؟ چه عواملی بر مقدار آب مصرفی طیور یا جوجه ها تاثیر گذار میباشد؟ چگونه مقدار آب مصرفی  مورد نیاز طیور را محاسبه کنبم؟

مقدار آب مصرفی طیور تحت تاثیر یک سری از فاکتور ها یا عوامل قرار می گیرد. سن پرنده مهمترین فاکتوری است که بر مقدار آب مصرفی طیور تاثیر می گذارد. به عبارت بهتر با افزایش وزن پرندگان یا طیور مقدار آب مصرفی آنها نیز افزایش پیدا می کند. عامل بعدی که بر مقدار آب مصرفی طیور تاثیر گذار می باشد، دمای لانه یا سالن پرورشی می باشد، به طوری که با افزایش دمای سالن ، انتظار داریم که مقدار آب مصرفی نیز افزایش پیدا کند.

همچنین کیفیت و طعم آب مرغداری، بر مقدار آب مصرفی طیور تاثیر میگذارد. استفاده از آب شور در تغذیه جوجه های گوشتی باعث می شود که پرنده ها مقدار خوراک مصرفی خود را کاهش بدهند و البته چنین اتفاقی باعث کاهش سرعت رشد و میزان تولید تخم در آنها خواهد شد.

نکته جالب توجه این است که پرندگان برای رسیدن به حداکثر پتانسل ژنتیکی خود نیازمند مصرف مقدار کافی آب میباشند. به همین دلیل است که در سالن های مرغداری ، آب خوری ها در نزدیکی دانخوری ها نصب میشوند تا طیور به راحتی به آب مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

تراکم سالن یا تعداد جوجه در واحد سطح نیز میتواند بر مقدار آب مصرفی طیور تاثیرگذار باشد. زمانی که جوجه ها به دلیل تراکم بالا و یا کم بودن تعداد آب خوری ها و یا مسدود بودن نیپل ها مجبور به مبارزه و رقابت بر سر منابع آب میشوند ، در آن صورت شاهد کاهش و یا توقف مصرف خوارک در سالن خواهیم بود. چرا که جوجه ها بدون مصرف آب قادر به مصرف خوراک خود نخواهند بود. مصرف آب در زمان استفاده از خوراک های تجاری و مرسوم که که دارای مقدار زیادی ماده خشک می باشند دارای اهمیت بسیاری می باشد. اما زمانی که پرنده های شما از سیزیجات و یا چراگاه های تازه تغذیه مینمایند در آن صورت اهمیت مصرف آب سرانه در مقایسه با زمانی که از دانه های خشک و یا پلت تغذیه می شوند، کاهش پیدا میکند.

اما زمانی که آب با کیفیت را در مقدار مناسب در اختیار پرنده هایتان قرار می دهید می بایستی که مقدار آب مصرفی روزانه طیور را زیر نظر داشته و یادداشت کنید. چراکه کاهش ناگهانی مصرف آب در این حالت میتواند دلیلی بر بروز بیماری در گله شما باشد.

نحوه محاسبه مقدار آب مصرفی طیور

در روش های پرورش متراکم جدید و نوین، در هر متر مربع ۲۰ پرنده نگهداری و پرورش داده می شود که در چنین شرایطی هر پرنده گرمای زیادی را در اطراف خود احساس می کند. بنابراین در پرورش با تراکم بالا تامین مقدار مناسب آب با کیفیت از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

در حالت استاندارد ، انتظار بر این است که مقدار آب مصرفی مرغ های تخمگذار در مقایسه با جوجه های گوشتی بیشتر باشد چراکه جوجه های گوشتی تا سن ۶ هفتگی نگهداری شده و سپس روانه کشتارگاه می شوند و این در حالی است که طیور تخمگذار نزدیک به ۶۰ هفته نگهداری و پرورش داده می شوند و در این مدت ممکن است که وزن آنها در مقایسه با جوجه های گوشتی  بیشتر شود.

همچنین در مزارع پرورش مرغ گوشتی و یا مرغ مادر انتظار بر این است که مقدار آب مصرفی خروس ها بیشتر از مرغ ها باشد. همچنین رطوبت نسبی نیز بر مقدار آب مصرفی طیور تاثیر گذار می باشد . به طوری که اگر مقدار رطوبت نسبی سالن بیش از اندازه زیاد باشد در آن صورت مقدار آب مصرفی طیور نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اما سوال اصلی این است که یک قطعه مرغ روزانه چه مقدار آب مصرف میکند؟ جواب دادن به این سوال با توجه به توضیحات فوق اندکی سخت می باشد!  اما میتوان گفت که یک مرغ با سایز متوسط که در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد پرورش و نگهداری می شود روزانه نزدیک به ۵۰۰ سی سی ( نیم لیتر) آب مصرف می کند. اما نکته مهم این است که وقتی که دمای سالن به بالای ۳۰درجه سانتی گراد می رسد در آن صورت مقدار آب مصرفی طیور نیز میتواند ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. این بدان معنا است که در آفریقای جنوبی و در فصل تابستان هر قطعه مرغ با اندازه متوسط روزانه ۷۵۰ سی سی آب مصرف می کند.

خوب !! اگر شما در چنین جایی فقط چند قطعه پرنده نگهداری کنید در آن صورت مشکل چندانی برای تامین آب مورد نیاز پرندهای خانگی تان نخواهید داشت اما تصور کنید که یک مرغداری صنعتی که دارای ۳۰۰۰۰۰ قطعه پرنده می باشد! روزانه به چه مقدار آب آشامیدنی برای مزرعه خود نیاز خواهد داشت ؟ با ضرب کردن عدد ۳۰۰۰۰ ( سی هزار) بر ۷۵۰ سی سی ريال شما به رقم ۲۲۵۰۰ لیتر آب مصرفی دست خواهید یافت !! یعنی چنین مزرعه ای روزانه نزدیک به ۲۲۵۰۰ لیتر آب نیاز خواهد داشت !!

حال شما تصور کنید که یک مزرعه ای دارای ده سالن، با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه باشد !! در آن  صورت تامین آب مورد نیاز برای چنین مزرعه ای به یک اولویت بسیار مهم تبدیل خواهد شد !! چراکه در چنین مزارعی شما نمیتوانید مخزن ذخیره آب ( به دلیل سنگینی) را بر روی سقف سالن نصب و نگهداری کنید. همچنین حفظ فشار آب در سرتاسر سیستم آبرسانی و آّبخوری نیز دارای اهمیت خواهد بود.