بیوتین چیست و چه نقشی در تغذیه طیور دارد؟ آیا کمبود بیوتین میتواند باعث کاهش جوجه دراوری شود؟ آیا کمبود این ویتامین میتواند باعث کاهش رشد و پروسیس شود؟  با مجله کشاورز زاگرس همراه شده و این مقاله کوتاه و کاربردی را مطالعه بفرمایید.

۱- بیوتین چیست ؟ بیوتین یک ویتامین محلول در آب می باشد . دارای ساختار حلقوی بوده و در ساختار حلقوی خود، دارای اتم گوگرد می باشد. همچنین این ویتامین دارای ایزومرهای نوری مختلفی می باشد که در بین این ایزومرها فقط فرم D- بیوتین دارای فعالیت ویتامینی است .

۲- نام های قدیمی ویتامین بیوتین چیست ؟ پیش از ویتامین بیوتین را با نام های دیگری همچون کوآنزیم R و ویتامین H نیز نامگذاری می کردند

۳- مشکل اصلی بیوتین موجود در خوراک های طیور چیست ؟ بیوتین در خوراک های مورد استفاده در طیور وجود دارد اما متاسفانه بیشتر بیوتین موجود در این خوارک ها غیر قابل دسترس برای پرنده می باشد. به طوری که پیش بینی می شود که که قابلیت دسترسی بیوتین موجود در گندم برای پرنده در حدود صفر می باشد !!!

۴- وظلیف اصلی ویتامین بیوتین در تغذیه طیور چیست ؟

  • بیوتین کوآنزیم ضروری در سوخت و ساز کربوهیدارت ها، چربی ها و پروتیین ها می باشد
  • در تبدیل کربوهیدارت ها و پروتیین ها به چربی نقش دارد.
  • بیوتین در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک نقش دارد.
  • ویتامین بیوتین برای جوجه درآوری بسیار مهم است و یک عنصر مهم برای رشد جنین می باشد.

۵- بیوتین در کدام بخش های تخم مرغ دیده میشود ؟ بیوتین را میتوان از زرده و همچنین از سفیده تخم مرغ جدا کرد. اما لازم به توضیح است که مقدار بیوتین موجود در سفیده تخم مرغ نصف مقدار موجود در زرده می باشد. از سوی دیگر بیوتین موجود در سفیده برای رشد جنین قابل استفاده نمی باشد چراکه سفیده دارای یک پروتیین باند کننده نام آویدین می باشد و این پروتین باند کننده باعث می شود که بیوتین سفیده برای رشد جنین قابل استفاده نباشد.

بیوتین و نقش آن در تغذیه طیور

۶-  عوارض کمبود بیوتین در طیور چیست ؟

  • کمبود این ویتامین میتواند باعث ضایعات پوستی در پاها ، پوست و اطراف منقار و چشم ها شود .
  • کمبود بیوتین در طیور میتواند باعث پروسیس شود.
  • کمبود بیوتین می تواند در بروز سندرم کبد و کلیه چرب یا FLKS نقش داشته باشد
  • کمبود بیوتین در گله مادر باعث بروز پروسیس مادرزادی، فلجی و ناهنجاری های استخوانی می شود.
  • کمبود بیوتین در جنین جوجه ها باعث بزرگی پرده بین انگشتان سوم و چهارم شده و همچنین منقار جوجه ها به شکل منقار طوطی در می آید

۷- حداکثر تلفات در جوجه کشی ناشی از کمبود بیوتین در چه زمانی است ؟ حداکثر تلفات جنینی در هفته اول و در سه روز آخر جوجه کشی به وجود می آید.

تغذیه مرغ اسکات (دکتر پور رضا و دکتر صادقی)