کنجاله گلوتن ذرت چیست ؟ کنجاله گلوتن ذرت با Corn Gluten Meal چگونه تولید می شود؟ آیا کنجاله گلوتن ذرت با خوراک گلوتن ذرت یکسان می باشد؟ آیا به نظر شما استفاده از کلمه “گلوتن” برای این  محصولات صحیح می باشد!!؟

۱- کنجاله گلوتن ذرت و خوراک گلوتن ذرت چیست ؟ این خوارکها یکی از فراورده های جانبی یا By product آسیاب مرطوب ذرت میباشند. برخی از صنایع تبدیلی (تولید کننده نشاسته یا اتانول) به نشاسته ذرت نیازمند میباشند. در نتیجه اقدام به استخراج نشاسته از دانه ذرت می کنند به عبارت دیگر در جریان فراوری  و آسیاب مرطوب دانه ذرت ۵ محصول جانبی تولید میشود که دو مورد از آنها به نام های کنجاله گلوتن ذرت یا Corn gluten meal و  خوراک گلوتن ذرت یا Corn gluten feed میباشد. نکته مهم و جالب توجه این است که استفاده از واژه گلوتن برای این محصولات یک اشتباه محاوره ای است !! که متاسفانه در سطح جهان روی میدهد. چراکه پروتیین اصلی ذرت زئین می باشد و گلوتن حقیقی در گندم، جو و چاودار (Rye) یافت می شود. بنابراین میتوان گفت که کلمه گلوتن در این محصولات فقط نشان دهنده پروتیین بالای این محصولات می باشد. این ماده خوراکی با نام های دیگری نیز در سطح جهان شناخته می شود که در انگلستان به آن prairie meal و یا گلوتن ۶۰ نیز می گویند.

۲- کنجاله گلوتن ذرت یا Corn gluten meal و  خوراک گلوتن ذرت یا Corn gluten feed چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ مهمترین تفاوت این دو ماده خوارکی در آنالیز و سطح پروتیین آنها می باشد. به طوری که مقدار پروتیین کنجاله گلوتن ذرت بسیار بیشتر از خوراک گلوتن ذرت می باشد. کنجاله گلوتن ذرت نزدیک به ۶۰ درصد پروتیین خام دارد و این در حالی است که خوراک گلوتن ذرت دارای ۲۰ درصد پروتیین خام می باشد.

۳- دلیل تفاوت مقدار پروتیین کنجاله گلوتن ذرت و خوراک گلوتن ذرت چیست ؟ این تفاوت به دلیل ورود پوسته ذرت به هنگام فراوری ذرت به درون خوراک گلوتن ذرت می باشد. به عبارت دیگر در صورتی که در جریان آسیاب مرطوب ذرت، پوسته ذرت به درون گلوتن ذرت راه یابد در آن صورت شاهد کاهش مقدار سطح پروتیین خام و تولید خوراک گلوتن ذرت خواهیم شد.

۴- کنجاله گلوتن ذرت در تغذیه کدام حیوانات استفاده می شود ؟ کنجاله گلوتن ذرت، یک ماده خوراک با پروتیین خام زیاد می باشد. به طوری که مطابق با استاندارد جهانی می بایستی که حداقل دارای ۶۰ درصد پروتیین خام باشد. کنجاله گلوتن ذرت می تواند یک خوراک بسیار عالی در تغذیه طیور، حیوانات خانگی یا pet باشد. همچنین به دلیل اینکه ۵۵ درصد از پروتیین این ماده خوراکی ارزشمند از نوع عبوری یا Bypass می باشد در نتیجه میتوان از آن در تغذیه گاوهای شیرده نیز استفاده کرد. با وجود این بایستی به سطح مصرف این ماده خوراکی در جیره گاوها توجه کرد، چراکه کنجاله گلوتن ذرت از خوشخوراکی پایینی برای این دام ها برخوردار می باشد. نکته جالب توجه این است که در برخی از کشورها از جمله کانادا و امریکا از کنجاله گلوتن به عنوان علف کش و حذف علف های هرز نیز استفاده می شود.

کنجاله گلوتن ذرت چیست

۵- شکل ظاهری گلوتن ذرت چگونه است؟ بافت گلوتن ذرت به صورت گرانول های ریز می باشد. رنگ گرانول ها نیز زرد تا قهوه ای طلایی می باشد.

۶- وضعیت گلوتن ذرت از نظر اسید آمینه لیزین چگونه است ؟ متاسفانه مقدار اسید آمینه لیزین در این فراورده جانبی ارزشمند اندک می باشد. اما مقدار متیونین و همچنین (متیونین + سیستیئن) آن در حد خوبی است. از سوی دیگر ین ماده ارزشمند دارای مقدار زیادی رنگدانه گزانتوفیل است که میتواند در ایجاد رنگ مناسب در محصولات طیور نقش خوبی داشته باشد.

۷- وضعیت مصرف کنجاله گلوتن ذرت در جهان چگونه است ؟

مطابق با آمار سال ۲۰۱۰ -۲۰۱۱ میلادی، مقدار مصرف جهانی مجموع کنجاله گلوتن ذرت و خوراک گلوتن ذرت در حدود ۱۴٫۹ میلیون تن بود که در این میان بزرگترین مصرف کننده جهان ایالات متحده امریکا با ۵٫۶ میلیون تن قرار دارد. پس از آن اتحادیه اروپا (۳ میلیون تن)، کره جنوبی (۱ میلیون تن) ، ژاپن (۰٫۹۴ ملیون تن) و سایر کشورهای آسیایی (۱٫۶ میلیون تن) قرار داشتند. از سوی دیگر ایالات متحده با اینکه بزرگ ترین مصرف کننده جهان می باشد، در ردیف مهم ترین تولید کننده های این محصولات ارزشمند نیز قرار دارد.

منابع:

جیره نویسی تکمیلی مرغ ( مرتضی بیکی)