کلر چه وظیفه ای در دام و طیور دارد؟ کمبود کلر با چه علایمی همراه است ؟ منابع کلر در خوراک دام و طیور کدامیک از اجزای جیره می باشد؟ آیا کمبود کلر در جیره میتواند باعث تشنج شود ؟

منبع اصلی کلر برای بیشتر حیوانات نمک طعام می باشد. چراکه بیشتر خوارک ها به غیر از پودر ماهی و پودر گوشت مقدار کلر پایینی دارند . مقدار سدیم و کلر موجود در گیاهان ناچیز می باشد و به همین دلیل است که نمک طعام در اختیار حیوانات گیاهخوار قرار می گیرد. به طوری که اگر نمک در اختیار گاو و گوسفند قرار نگیرد در آن صورت احتمال بروز کمبود در این حیوانات وجود خواهد داشت. پژوهش ها در آمریکا نشان میدهد که کمبود نمک طعام در گاوهای شیری میتواند منجر به کاهش اشتها ، کاهش وزن و کاهش تولید شیر شود. در مقاله ای که پیش از این در مجله کشاورز زاگرس منتشر شده بود در مورد نمک طعام و عنصر سدیم صحبت کردیم . اما در این مقاله میخواهیم در مورد عنصر کلر که در درون ساختار نمک طعام می باشد صحبت کنیم . میخواهیم بدانیم که کلر چه نقشی در فیزیولوژی دام و طیور دارد . هدف از نگارش این مقاله این است که ما فلسفه افزودن نمک طعام به جیره را بدانیم

حال به نقش کلر در تغذیه دام و طیور به صورت خلاصه پرداخته می شود

۱- عنصر کلر در ساخت اسید معده نقش دارد. همان طور که میدانید اسید معده ، HCL می باشد . بنابراین در ساخت اسید کلریدریک نیازمند کلر میباشیم

۲-کلر برای تنظیم pH خون الزامی است

۳- کلر برای تنظیم تعادل آنیون و کاتیون سلول ها الزامی است . تمامی سلول های بدن برای اینکه بتوانند به فعالیت فیزیولوژیکی خود به طور مناسب ادامه دهند نیاز به تعادل الکترولیتی می باشند . عناصر سدیم ، کلر و پتاسیم به همراه برخی از یون های دیگر در ایجاد این تعادل نقش دارند . بنابراین در اثر عدم تعادل آنیون و کاتیون سلول، کارایی سلول های بدن کاهش یافته و در نتیجه ضریب تبدیل بدتر خواهد شد

۴- کلر به همراه سدیم و پتاسیم در تنظیم فشار اسمزی بدن نقش دارد

کمبود کلر چه علایمی را در دام و طیور ایجاد میکند ؟

کلر چه وظیفه ای در دام و طیور دارد؟

۱- در جوجه ها کمبود کلر میتواند باعث کاهش رشد ، غلیظ شدن خون ، کانی بالیسم (دگرخواری) و تلفات زیاد خود را نشان بدهد . خوشبختانه در جیره های متعادل این کمبود مشاهده نخواهد شد

۲- در جوجه ها کمبود کلر میتواند منجر به بروز علایم عصبی شود. به طوریکه جوجه ها با شنیدن صدای بلند و یا حمل و نقل تحریک می شوند و واکنش های عصبی مشابه با کزاز را بروز میدهند . در این حالت سر انها متمایل به جلو شده و پاهایشان به عقب کشیده میشود و پس از یک تا دوقیقه این تشنج بهبود می یابد و تشنج بعدی پس از چند دقیقه ظاهر می شود.

۳- در دام ها کمبود کلر نیز با کاهش اشتها ، کاهش تلید شیر و کاهش وزن حیوان خود را نشان میدهد . پیکا نیز از علایم کمبود کلر می باشد.