اهمیت تهویه در مرغداری تا چه اندازه ای می باشد ؟ چرا تهویه در مرغداری دارای اهمیت زیادی میباشد؟ اهداف تهویه در مرغداری چیست ؟

به طور خلاصه باید بگوییم که ما ، در تهویه مرغداری ۴ هدف اصلی را دنبال می کنیم که این اهداف به شرح زیر می باشند

  • تامین دمای مطلوب
  • تامین رطوبت مطلوب
  • تامین مقدار هوای مورد نیاز
  • خارج کردن گازهای مضر و سمی از سالن مرغداری

تامین دمای مطلوب در مرغداری  چقدر مهم می باشد ؟

هدف اولیه تهویه در مرغداری کنترل دمای سالن میباشد. نکته جالب توجه این است که پرندگان در هر مرحله از رشد خود به یک دامنه یا بازه حرارتی مطلوب نیاز دارند تا بتوانند انرژی موجود در خوراک را با بهترین راندمان به رشد تبدیل کنند. اصولا به این دامنه حرارنی Optimal performance temperature zone گفته می شود . به عنوان مثال دمای مطلوب برای عملکرد مطلوب جوجه های یک روزه ۳۲ درجه سانتی گراد و در زمان کشتار ۲۱ درجه سانتی گراد می باشد. چنانچه  مدیریت مرغداری بتواند دمای مناسب برای هر هفته را  تامین کند در ان صورت بازده تبدیل انرژی موجود در خوراک به بافت های عضلانی و استخوانی به حداکثر مقدار خود خواهد رسید.

تامین  رطوبت مطلوب به ویزه در فصل زمستان هدف دوم، تهویه مرغداری میباشد:

انرژی حاصل از مصرف خوراک در بدن، صرف فعالیت مایهچه ها، اندام ها تامین حرارت بدن و افزایش وزن می شود. اما متاسفانه بازدهی این انرژی به صورت ۱۰۰ درصد نمی باشد. به طوری که بخشی از انرژی موجود در خوراک به صورت حرارت از بدن دفع می شود. همچنین پرندگان از طریق مدفوع و تنفس ، رطوبت نیز دفع مینمایند یکی از اهداف مهم تهویه در مرغداری،  به ویزه در فصل زمستان، خارج کردن رطوبت اضافی از سالن و جلوگیری از ایجاد بستر کیکی و مرطوب می باشد.  پیش بینی می شود که در یک گله ۲۰ هزار قطعه ای با  میانگین وزن زنده دو کیلوگرم،  روزانه در حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ لیتر آب (رطوبت)  به سالن دفع میشود. بنابراین در بخشی از روزهای سال به ویزه در فصل سرد سال، حداقل میزان تهویه برای جلوگیری از بستر مرطوب و مشکلات مربوط به تجمع آمونیاک ضروری میباشد.

چرا تهویه در مرغداری اهمیت زیادی دارد؟

تامین هوای مورد نیاز (اکسیژن) از دیگر اهداف تهویه در مرغداری میباشد:

پرندگان موجودات هوازی می باشند . این بدان معنا است که برای شکستن مولکول های آلی موجود در خوراک و استخارج انرژی موجود در خوارک، نیازمند اکسیژن کافی می باشند. بنابراین تامین هوای تازه به طور مرتب یکی از اهداف مهم تهویه در مرغداری می باشد.

خارج کردن گازهای مضر و سمی از سالن مرغداری:

یکی دیگر از اهداف تهویه در مرغداری، تامین هوای تازه و خارج کردن گازهای مضر به ویژه دی اکسید کربن و آمونیاک می باشد که در این میان خارج کردن آمونیاک از طریق تهویه ، اهمیت به سزایی دارد. گاز آمونیاک از بسترهایی با رطوبت بالا منتشر می شود و سبب آسیب زدن به گله و کاهش عملکرد پرندگان می شود.

منابع: راهنمای تهویه در مرغداری ها (ترجمه آرمیک نیکوقوسیان)

اصول کاربردی تهویه در سالن های مرغداری (تالیف و گردآوری سالاری، کلانتر نیستانکی، نود و قدمی صنمی)