آیا ما میتوانیم بخشی از متیونین مورد نیاز طیور را از طریق بتائین تامین کنیم؟ آیا بتائین در طیور میتواند به طور کامل جانشین متیونین جیره شود؟ بحران های اقتصادی و گرانی نهاده ها یکی از دلایلی است که متخصصین جیره نویسی را وادار میکند تا راه هایی برای کاهش قیمت تمام شده جیره طیور پیدا کنند. سوالی که مطرح میشود این است که آیا ما میتوانیم بخشی از متیونین مورد نیاز طیور را از طریق بتائین تامین کنیم؟ آیا ما میتوانیم مقداری از متیونین جیره را کاسته و به جای آن از بتائین استفاده کنیم ؟ پیش از این ما مقاله ای را تحت عنوان بتائین چیست را در وب گاه زاگرس کشاورز منتشر کردیم. به طور خلاصه در آنجا بیان شد که بتائین ، کولین و متیونین از جمله ترکیبات دهنده گروه متیل به حساب می آیند. بتائین را میتوان از چغندر قند استحصال کرد و این ماده ارزشمند توانایی شرکت در واکنش های متیلاسیون را داشته و استفاده از آن دارای مزایایی است. به عنوان مثال بتائین می تواند پرنده را در برابر استرس حرارتی محافظت کرده و همچنین شرایط را برای انگل های مولد بیماری کوکسیدیوز سخت کند.

اما سوال مهم تر این است که آیا میتوان بخشی از متیونین جیره را حذف کرده و به جای آن از بتائین استفاده کنیم ؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال مروری کوتاه به اهمیت متیونین و وظایف آن می پردازیم

۱- متیونین جزو اسیدهای آمینه ضروری است که در ساخت پروتیین شرکت می کند. به عبارت دیگر کمبود متیونین در جیره می تواند منجر به کاهش ساخت پروتیین و عضلات و در نتیجه کاهش رشد پرنده شود.

۲- این اسید آمینه پیش ساز گلوتاتیون می باشد. گلوتاتیون منجر به کاهش رادیکال های آزاد اکسیژن در درون سلول ها شده و در نتیجه سلول ها را از تنش اکسیداتیو محافظت می کند..

۳- متیونین در سیتم ایمنی پرنده نقش دارد. یکی از سلول های مهم دفاعی بدن لنفوسیت های T  می باشند. تکثیر لنفوسیت های T وابسته به حضور گلوتاتیون و سیستئین می باشد. و نکته مهم ان است که برای ساخت گلوتاتیون و سیستئین به متیونین نیازمندیم

۴- چهارمین نقش متیونین در طیور این است که به عنوان یک گروه متیل دهنده عمل می کند و در متیلاسیون DNA و سایر مولکول ها نقش دارد.

سطور فوق خلاصه ای از مهمترین وظایف متیونین بود. حالا سوال ما این است که آیا میتوان بتائین را جانشین متیونین کرد؟ جواب به این سوال نیاز به اندکی دقت و توجه دارد !! اما اگر به وظایف چهارگانه میتیونین توجه کنیم شاید بتوان به این سوال پاسخ داد!

آیا بتائین میتواند جانشین متیونین شود؟

اگر سطح جایگزینی متیونین با بتائین یا شدت این جایگزینی به آن اندازه باشد که وظایف اول تا سوم متیونین در بدن مختل شود، در آن صورت قطع به یقین جایگزینی متیونین با بتائین به ضرر مرغدار تمام میشود. فرض کنید که ما جیره ای را داریم که در آن مکمل متیونین را به طور کامل حذف کرده و به جای به طور کامل از بتائین استفاده کرده ایم . در آن صورت مطمئنا بتائین موجود در جیره نمیتواند وظایف شماره یک تا سه را که در بالا توضیح داده ایم را انجام بدهد. بنابراین ما فقط میتوانیم مقدار اندکی از متیونین جیره را با بتائین جایگزین کنیم و جایگزینی کامل یا شدید متیونین با بتائین نمیتواند برای ما مفید باشد. بنابراین فقط  وظیفه شماره چهار متیونین (دهنده گروه متیل) را میتوان به بتائین محول کرد.