مقدار اسید آمینه متیونین در جیره طیور چقدر باشد؟ آیا NRC1994 مقدار متیونین در جیره طیور را درست پیش بینی کرده  است؟ نقش ساختمانی اسید آمینه متیونین در طیور چیست؟ برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا به نقش ساختمانی اسید آمینه متیونین در تغذیه طیور میپردازیم .

نقش ساختمانی اسید آمینه متیونین در تغذیه طیور :

 

متیونین و سیستئین جزو اسیدآمینه های بسیار مهم گوگرد دار می باشند که نقش اساسی در پروتیئن سازی ایفا می کنند. از نقطه نظر تغذیه ای، متیونین جزو اسیدهای آمینه ضروری برای حیوانات و انسان به حساب می آید و این در حالی است که اسیدآمینه سیستئین جرو اسیدهای آمینه نیمه ضروری طبقه بندی می شود چرا که این اسیدآمینه میتواند از اسید آمینه متیونین ساخته شود. از آنجای که اسکلت کربنی متیونین نمیتواند توسط بدن ساخته شود در نتیجه این اسید آمینه میبایستی که از طریق جیره غذایی در اختیار طیور قرار بگیرد. اسید آمینه متیونین نقش بسیار حیاتی در تمام گونه های حیوانی بویژه پرندگان بازی می کند چراکه پرندگان اصلاح شده امروزی سرعت رشد بسیار بالایی در مقایسه با اجداد خود دارند و بنابراین برخی از مواد مغذی موجود در جیره پایه نمیتواند احتیاجات انها را تامین کند. نکته مهم آن است که مقدار اسید آمینه متیونین در جیره طیور باید در یک مقدار مناسب متعادل یا بالانس شود تا بتواند رشد پرنده را تحریک کند از سوی دیگر سطح مناسب اسید آینه متیونین در حداکثر کردن مقدار لاشه تولیدی، کاهش چربی لاشه ، بهبود سطح مصرف خوراک و کاهش قیمت تمام شده جیره نقش دارد.

مقدار اسید آمینه متیونین در جیره طیور

مقدار اسیدآمینه متیونین در جیره طیور چقدر باشد؟ در جداول زیر مقدار پروتیین خام و اسیدآمینه متیونین و همچنین مجموع اسیدآمینه متیونین و سیستئین پیشنهاد شده توسط ۱۹۹۴ NRC، شرکت های تولید کننده جوجه گوشتی مثل راس و GfE آلمان آورده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید مقدار اسید آمینه متیونین پیشنهاد شده توسط شرکت راس در سال ۲۰۱۲ در دوره های آغازین (استارتر) ، رشد و پایانی بیشتر از توصیه های NRC1994  میباشد. در مورد مجموع متیونین و سیستئین نیز همین اتفاق افتاده است. به طوری که شرکت راس معتقد است که مجموع اسید آمینه متیونین و سیستئین مورد نیاز در جوجه های گوشتی بیشتر از توصیه های۱۹۹۴ NRC  می باشد. اگر به اطلاعات جدول توجه کنید مشاهده می کنید که مقدار متیونین در جیره طیور در GfE آلمان در دوره رشد و پایانی بیشتر از توصیه های NRC1994 میباشد . البته با مرور داده های مربوط به مجموع متیونین و سیستئین نیز متوجه میشویم که نظر GfE این است که مقدار مجموع متیونین و سیستئین مورد نیاز جوجه های گوشتی در دوره رشد و پایانی بیشتر از برآوردهای NRC1994 میباشد.

تحقیقات روی داده در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ نشان میدهد که متیونین اولین اسید آمینه ضروری در تغذیه طیور می باشد و مقدار این اسید امینه در هر یک از پروتیین ها میتواند ارزش بیولوژیکی پروتیین را تحت تاثیر قرار داده و محدود کند. مطالعات انجام شده در حد فاصل سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی نشان میدهد که سطح متیونین جیره بر روی شاخص های رشد و کیفیت لاشه حیوانات ذبح شده تاثیرگذار می باشد.

نکته: نکته مهم آن است که تمامی اجزای مواد مغذی جیره با یکدیگر رابطه دارند. بنابراین اگر شما بخواهید از توصیه متیونین ارایه شده توسط Ross308 تبعیت کنید می بایستی که سایر مواد مغذی را نیز مطابق با توصیه های همان شرکت متعادل کنید.