محاسبه تعداد دانخوری سطلی یا بشقابی در مرغداری : محاسبه صحیح تعداد دانخوری در سالن های مرغداری هم از نظر یکنواختی رشد گله و همچنین ضریب تبدیل خوراک دارای اهمیت می باشد. در مقالات پیشین در مورد محاسبه تعداد دانخوری سینی و همچنین محاسبه تعداد دانخوری ناودانی با تراف صحبت کردیم. همچنین در مورد اهمیت ریخت و پاش دان  و تاثیر آن بر اقتصاد مرغداری نیز  مطالبی ذکر شد.

در این مقاله میخواهیم نحوه محاسبه تعداد دانخوری سطلی یا بشقابی در مرغداری را توضیح بدهیم . همانطور که قبلا نیز ذکر شد دانخوری های سطلی یا بشقابی جزو دانخوری های ثانویه می باشند. از نکات مثبت این دانخوری ها این است که بازده دانخوری سطلی یا بشقابی ۲۰ درصد بیشتر از سایر دانخوری ها می باشد. باید به یاد داشته باشید که این رقم ۲۰ درصد در محاسبات آتی ما موثر خواهد بود.

محاسبه تعداد دانخوری بشقابی در مرغداری

 

اگر به شکل مربوط به این دانخوری توجه کنید می بینید که محل خوارک خوری آن به شکل دایره یا مدور می باشد. از سوی دیگر جدول زیر نیز مقدار فضای لازم دانخوری برای هر قطعه مرغ یا خروس را برای ما نشان میدهد. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم ظرفیت هر عدد دانخوری برای تغذیه مرغ و خروس را بدست آوریم می بایستی که در ابتدا محیط یک دانخوری را محاسبه کنیم. (نکته اگر دقت کنید در جدول زیر، در برخی از گله های مادر، طول دانخوری مورد نیاز برای این دسته از پرندگان در مقایسه با گله های تخم گذار بیشتر در نظر گرفته شده است که با علامت ** مشخص شده اند. چراکه این دسته از طیور در محدودیت غذایی به سر می برند و به این دلیل پرندگان باید بتوانند هم زمان دان بخورند)

 

محاسبه تعداد دانخوری بشقابی در مرغداری

سوال : تعداد دانخوری بشقابی یا سطلی (مدور) ثانویه برای یک مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای  گوشتی را محاسبه کنید . فرض کنید که قطر سینی دانخوری ۳۵ سانتی متر می باشد.
راه حل :

ابتدا باید محیط دانخوری را محاسبه کنیم. چون دانخوری به شکل دایره می باشد بنابراین باید از فرمول محاسبه محیط دایره استفاده کنیم

برای محاسبه دایره کافی است که قطر را در عدد پی (۳/۱۴) ضرب کنبم

چون قطر دانخوری ۳۵ سانتیمتر فرض شده است در نتیجه محیط دایره تقریبا ۱۱۰ سانتیمتر می باشد.

از سوی دیگر در ابتدای این مقاله نیز گفتیم که  بازده دانخوری سطلی یا بشقابی ۲۰ درصد بیشتر از سایر دانخوری ها می باشد بنابراین باید ۲۰ درصد بر رقم فوق (۱۱۰) اضافه کنیم ، برای این کار کافی است که عدد ۱۱۰ را در ۲۰ ضرب کرده و سپس بر عدد ۱۰۰ تقسیم کنید که ۲۲ سانتی متر می باشد. بنابراین باید بگوییم که یک دانخوری سطلی (با قطر ۳۵ سانتی متر) فضایی در حدود ۱۳۲ سانتی متر را در اختیار مرغ های ما قرار می دهد

از سوی دیگر اگر به جدول فوق نگاه کنید می بینید که هر قطعه مرغ گوشتی به فضای ۵ الی ۷ سانتی متر نیاز دارد . بنابراین کافی است که عدد ۱۳۲ را بر عدد ۷ تقسیم کنیم . بنابراین با توجه به محاسبات فوق هر عدد دانخوری بشقابی با قطر ۳۵ سانتیمتر می تواند پذیرای تقریبا ۱۸٫۵ قطعه مرغ گوشتی شود.

از سوی دیگر ظرفیت مرغداری نیز ۲۰۰۰۰ قطعه بود. حال کافی است که عدد ۲۰۰۰۰ را بر ۱۸٫۵ تقسیم کنیم تا تعداد دانخوری بشقابی مورد نیاز برای مرغداری بدست آید که معادل ۱۰۸۱ عدد دانخوری خواهد بود.

منابع: کتاب ابزارها و ماشین آلات پرورش طیور (حیدر زرقی)