باکتریوسین چیست و چگونه میتواند باعث بهبود رشد پرندگان شود ؟ منظور از باکتریوفاژ چیست ؟ آیا باکتریوفاژها میتوانند به عنوان محرک رشد در طیور عمل کنند ؟ در یکی از مقالات اشاره کردیم که آنتی بیوتیک ها نمیتوانند محرک رشد خوبی برای طیور باشند چراکه میتوانند منجر به افزایش تولید رادیکال های مضر و همچنین صدمه به DNA سلول شوند. از سوی دیگر مطالعات نشان میدهد که استفاده از آنتی بیویتک ها به عنوان محرک رشد طیور خطر بروز مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک ها را  در جامعه بشری افزایش میدهد. بنابراین ما باید به دنبال جایگزینی برای آنتی بیویتک ها به عنوان محرک رشد در طیور باشیم. در حال حاضر دانشمندان بر روی محرک های رشد متنوعی کار میکنند که کاندید جایگزینی به جای آنتی بیوتیک ها هستند . باکتریوسین ها و باکتریوفاژها از جمله این موارد هستند .

باکتریوسین­ ها ترکیبات پروتیینی هستند که توسط برخی از باکتری­ ها تولید شده و توانایی کشتن باکتری­های دیگر به غیر از سویه تولید کننده خود را دارند. باکتریوسین­ ها را می­توان بر اساس وزن مولکولی آن­ها طبقه ­بندی کرد. برخی از باکتریوسین­ ها پپتیدی بوده و فقط از ۱۹ تا ۳۷ اسید آمینه ساخته شده اند و این درحالی است که برخی از مولکول­های پپتیدی درشتی ساخته شده اند که وزن نهایی آن­ها می­تواند به ۹۰۰۰۰ دالتون هم برسند. در ساختار برخی از باکتریوسین ­ها اسید­های آمینه غیر­معمول نیز دیده می­شود (به نقل از جوئرجیر، ۲۰۰۳). برخلاف آنتی­ بیوتیک­ ها، باکتریوسین­ها بسیار طبیعی­ تر می باشند، چرا که آن­ها از زمان­های باستان در غذای ما انسان­ها حضور داشته­اند (کلیویلاند و همکاران، ۲۰۰۱) باکتریوسین نیسین جزو مواد ایمن شناخته شده است. نیسین و سایر باکتریوسین ­های تولید شده توسط باکتری­های اسید لاکتیکی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند، چرا که آن­ها توسط گروهی از باکتری­ها تولید می­شوند که برای سلامت انسان مفید بوده و در تولید برخی از غذاهای انسان استفاده می­شوند (جئورجیر، ۲۰۰۳). گزارش­ هایی وجود دارند که نشان می­دهند باکتریوسین­ ها می­توانند بر میکروفلورای روده تاثیرگذار باشند. به­ عنوان مثال، باکتریوسین تولید شده توسط اینتروکوکوس فیزیوم [۳] موجود در چین ه­دان می­تواند جوجه ­ها را در برابر عفونت ناشی از سالمونلا پلوروم محافظت کند (آدیسیو و همکاران، ۲۰۰۰). بنابراین این امید وجود داردکه بتواناز باکتریوسین ها در کنترل جمعیت میکروبی لوله گوارش بهه نفع میزبان (پرنده ) استفاده کرد. به طوری که مهار جمعیت میکوربی در روده مزایای زیادی برای مرغدار از جمله کاهش ضریب تبدیل خوراک دارد.

باکتریوفاژ­ها ویروس­ هایی هستند که می­توانند باکتری­ها را آلوده کرده و در درون پیکر آن­ها شروع به تکثیر کنند. سپس همین ویروس­ها با لیز کردن سلول باکتریایی مجدداً با تعداد بیشتری در محیط اطراف میزبان خود پراکنده می­شوند (جئورجیر، ۲۰۰۳). بنابراین ویروس ها همیشه مضر نیستند !! در این روش ما از توان ویروس ها برای مهار جمعیت میکروبی روده استفادهمی کنیم به عنوان مثال هاف و همکاران (۲۰۰۲) روش فاژی موفقیت­ آمیزی را برای ممانعت از عفونت جوجه­ های گوشتی توسط اشریشیا کولی گزارش کردند. هم­چنین اسکلار و جئورجیر (۲۰۰۱) گزارش کردند که استفاده از فاژ می­تواند باعث کاهش تعداد باکتری سالمونلا اینتریدیس در روده کور جوجه ­ها شود. با این وجود، بیشتر باکتریوفاژ­های شناخته شده به صورت تخصصی عمل کرده چرا که باکتری­ های محدودی وجود دارند که محل اتصال برای فاژ مورد نظر را دارند. چنین ویژگی باعث بروز چالش­هایی در فاژتراپی شده است. به­ عنوان مثال، برخی از فاژ­های مربوط به سالمونلا فقط می­توانند تعداد اندکی از سویه ­های سالمونلا را مورد هدف قرار بدهند (جئورجیر، ۲۰۰۳)

آشنایی با باکترویسین و باکتریوفاژ
فاژها در حال اتصال به غشای سلولی