نقش کلسیم در پرندگان زینتی : در سطور آتی سعی بر این است که به نقش کلسیم در بدن پرندگان و منابع کلسیم برای فنچ پرداخته شود. کلسیم جز عناصر معدنی ضروری ماکرو یا عمده می باشد. کلمه ضروری نشان دهنده این است که نقش آن در متابولیسم بدن پرنده شناسایی شده است و کلمه عمده نشان دهنده این است که تراکم این عنصر در بدن پرنده زیاد می باشد. کلسیم به مقدار زیادی در استخوان و پوسته تخم پرندگان یافت می شود.

نقش کلسیم در بدن پرنده به شرح زیر می باشد:

۱- کلسیم در حرکات گلبول های سفید نقش داشته و در نتیجه کمبود این عنصر میتواند منجر به کاهش توان سیستم ایمنی شود.

۲- کلسیم در انتقال جریانات عصبی و انقباضات ماهیچه ای نقش دارد

۳- در انعقاد خون نقش دارد

۴ – در ساخت استخوان، منقار، ناخن پرنده نقش دارد

۵- در انتقال جریانات عصبی و انقباضات ماهیچه نقش دارد

۶- اما مهمترین نقش کلسیم در بدن پرندگان زینتی ساخت پوسته تخم پرندگان، استخوان و منقار پرنده می باشد

نکته: برای جذب بهتر کلسیم از روده نیاز به ویتامین D3 می باشد. بنابراین کمبود ویتامین مزبور نیز میتواند عوارض کمبود کلسیم را در پی داشته باشد.

پس از توضیح مختصر در مورد نقش کلسیم در بدن پرنده زینتی به معرفی منابع کلسیم برای فنچ می پردازیم. از منابع کلسیم زیر میتوان برای تامین کلسیم مورد نیاز فنچ استفاده کرد:

آشنایی با نقش کلسیم در پرندگان

منابع کلسیم

۱- پودر صدف یکی از منابع کلسیم می باشد که دارای ۳۸ درصد کلسیم و ۰٫۱ درصد فسفر می باشد

۲- دی کلسیم فسفات ( دارای ۲۲ درصد کلسیم و ۱۸٫۷ درصد فسفر می باشد)

۳- پودر استخوان نیز از منابع کلسیم برای فنچ محسوب می شود که دارای ۲۹٫۸ درصد کلسیم و ۱۲٫۵ درصد فسفر می باشد.

۴- پوسته تخم مرغ (۹۰ درصد کلسیم و ۱ درصد فسفر)

۵- کف دریا (۸۵ درصد کلسیم و ۲۰ پی پی ام فسفر)

کف دریا پوسته داخلی سپیداج (نوعی هشت پای دریایی کوچک) است که از هوا پر شده و موجب شناوری او در آب می شود و پس از مرگ و متلاشی شدن بدن آنها به صورت جسمی متخلخل و گچ مانند سبک و نسبتا درازی بر جای می ماند که برای تامین کلسیم پرندگان قفس به کار می رود. برخی از پرندگان مثل طوطی، رشد اضافی منقار خود را با آن کوتاه می کنند. همیشه برای فعال نگه داشتن آرواره و نوک پرندگان ساکن در قفس ، تکه ای از آن را برای چند روز در آب خیسانده تا شوری آن از بین برود و پس از خشک کردن با تکه ای سیم در نزدیکی محل نی خواب به میله قفس می بندند در حالی که طرف نرم آن رو به پرنده بوده و قابل نوک زدن می باشد. شکل زیر تصویری از هشت پای مورد نظر را نشان میدهد

شما همچینین میتوانید مقاله استئوپروزیس را که در مورد ناهنجاری مربوط به کمبود کلسیم میباشد را مطالعه بفرمایید.