1- پستان گاو را قبل از شيردوشي مرتبا” بازرسي و كنترل كنيد.
2- ترتيب دوشش دامها را رعايت كنيد ( ابتدا تليسه ها سپس مسن ترها وبعد گاوهاي تحت درمان).
3- هميشه چند قطره از شير سر پستان ها را تخليه و آزمايش كنيد.
4- سرپستان ها را با د قت شستشو ، تميز و با حوله خشك كنيد.
5- ميزان خلاء  دستگاه شيردوشي را كنترل كنيد.
6- بلافاصله بعد از آماده شدن پستان خرچنگي را متصل نمائيد.
7- از دوشش بيش از حد بپرهيزيد .
8- هميشه قبل از آزاد كردن دستگاه پستان را كنترل نمائيد.
9- بلافاصله پس از دوشش سرپستان ها را در مايع ضد عفوني تيت گارد ( Teetgard ) قرار دهید .
10- تجهيزات شيردوشي را بلافاصله پس از دوشش تميز و ضد عفوني كنيد.

نکته های در مورد شیر و بهداشت شیر
11- سردكردن شير پس از دوشش از افزايش بار ميكروبي شير جلوگيري ميكند.
12- بطور مرتب و هميشگي سالن شيردوشي را تميز و سرويس نمائيد.
13- شير و فرآورده هاي لبني پاستوريزه سلامتي شما را تضمين ميكند.
14- نوشيدن روزانه يك ليوان شير براي كليه افراد خانواده بخصوص اطفال و سالخوردگان ضروري است.
15- نوشيدن يك ليوان شير در روز نيمي از نياز بدن به كلسيم را تامين ميكند.
16- استفاده از شير و مواد لنبي غير پاستوريزه ممكن است شما ر ا به تب مالت مبتلا كند.
17- شير و فرآورده هاي آن را در يخچال نگهداري كنيد.
18- از گذاشتن شير و فرآورده هاي لبني در محيط گرم و در معرض آفتاب خودداري نمائيد.
19- از خريد شير و فرآورده هاي لنبي كه در بسته بندي هاي غير استاندارد عرضه ميشود خودداري نمائيد.
20 –شير و فرآورده هاي لبني پاستوريزه ضامن سلامتي جامعه است .
21- شير سبب استحكام دندانها و سالم ماندن آنها مي شود.