بخاطرهمه بی توجهی ها و بی مهری ها ،خصوصا نسبت به این نژاد خاص،به جرم شجرهنامه مبهم و اصل و نسبش بر آن شدم تا مقاله ای از زبان یک گربه دست آموزموکوتاه بنویسم.
واژه ها و جملات کاملا خیالی و برگرفته از ذهن ست ومسلما مصاحبه ای در کار نبوده! اما با دیدن رنج هر روزه این گربه ها میتواناز نگاه های ملتمسانه و خاموششان کلمات پر درد را شنید!

omestic short hair بنویس و dsh بخوان!
حقیقت فراموش شده درباره من اینه که نژاد من domestic short hair ست و بخاطرنمیارم از چه زمان و چرا بعضی از آدما تو بعضی از نقاط کره زمین اسم گربهخیابونی روی من گذاشتن.من توی مقالات زیادی جستجو کردم اما هیچ جا اسمی ازنژاد خیابونی پیدا نکردم!
تا سال ۱۹۶۶ به من American Short Hair گفتهمیشد اما بعدها مشخص شد American Short Hair یه نژاد کاملا مستقله بنابراینعبارت ابهام برانگیز domestic short hair برای من انتخاب شد.امروزه به همهگربه هائی که شجره نامه مبهمی دارن و نژاد والدین و اجدادشون علامت سوالهdomestic short hair یا عبارت کوتاه تر dsh گفته میشه.و این شد جرم بزرگ منبرای بی مهری های برخی از آدمهائی که دوست دارن با پت اصیلشون و حدالامکانبا تصاویر والدین پتشون(برای اثبات اصالت) پز بدن!
من طی این سالهابخوبی یاد گرفتم که چطور خودم رو با سرنوشت شومم وفق بدم.من روانشناس خوبیهستم.از چند کیلومتری آدمهای مزاحم و خطرناک رو شناسائی میکنم و به سرعتنور پا به فرار میذارم.البته گاهی هم ساده لوحی ام باعث میشه اعتماد کنم واون وقت هست که چوب و لگدی نثارم میشه،گاهی بشدت مجروح میشم و اگه خوش شانستر باشم فقط دمم رو از دست میدم.آدمهای مهربون رو هم تو محله ها شناسائیمیکنم و بخوبی یاد گرفتم با لوس کردن و اداهام توجه و محبتشون رو جلب کنم واینجوری غذائی برای خوردن نصیبم میشه.بعضی وقتا بعضی جاها اثری از انسانیتنیست و هر قدر بیشتر بو میکشم کمتر ردی از غذا پیدا می کنم و شبهای زیادیگرسنه میخوابم.غصه نخور! من به این وضع عادت کردم.تنم سالم باشه و اذیتمنکنن ،غذا باشه پیشکش.

کمی بیشتر از تاریخچه من
منکاملا ناخواسته،به همراه موشها و رتها توسط کشتیهای تجاری و باری از کشوریبه کشور دیگه و از قاره ای به قاره دیگه سفر کردم.این پاسخ اون سوالهمیشگی خیلی از شماهاست که با عصبانیت و نگرانی می گین این گربه های مریض وکثیف همه جا هستن!!! من رو برای شکار جونده ها که شماها اونا رو جانورانموذی لقب دادین با کشتی ها جا به جا کردین!صدالبته من نژادی به اسم موذی هم تو مقالات ندیدم.
گربه های نر dsh در شرایط طبیعی بین ۱۱ تا ۱۵ پوند وماده ها بین ۸ تا ۱۲ پوند وزنشون باشه اما خب خیلی از ماها هیچ زمان به اینوزن نمی رسیم.آدمها میگن سالهاست که تنبل شدیم و موشی شکار نمی کنیم ومستحق این گرسنگی و بدبختی هستیم بای همین پس مانده غذاشون رو حسابی بستهبندی می کنن تا مبادا چیزی از اون پس مانده ها نصیب ما شه.

ما زیبائیم اگر…….
بعضیاز آدمهای مهربون میگن اگه با دقت به ما نگاه کنین ما گربه های قشنگیهستیم،تعریف نباشه بیراهه نمیگن.شما میدونستین کهdsh بیش از ۸۰ رنگ متنوع وزیبا دارن؟ما قشنگیم اگه شما به دید نفرت بهمون نگاه نکنین!

تاریخچه گربه های dsh
ما خیلی زود می میریم!
اگه شرایط زندگی خوب باشه و دنیا مهربون باشه ۱۵ سال براحتی عمر می کنیم اماخیلی از آمارها نشون میده اون دسته از dsh هائی که تو خیابون زندگی می کننبه ۵ سالگی هم نمیرسن.یعنی کمتر از یک سوم عمر طبیعی!

ظاهر متفاوت dsh ها ؟؟!!
خیلیچیزای مهم هست که درباره من نمیدونید.شک ندارم عده زیادی از شما تصور میکنین که dsh ها همه جای دنیا یه شکل هستن! اما حقیقت اینه که ایطورنیست.dsh هائی که تو اروپا و اسیا هستن اجدادی از نژاد سیامی دارن و dsh هائی که در امریکا زندگی می کنن اگه حوصله داشته باشین و شجره نامه پیچیدهشون رو بررسی کنین جدی از نژاد American Short Hair رو براشون پیدا میکنین.برای همین خصوصیا رفتاری ما در قاره های مختلف اندکی متفاوته و هرکدوم برخی از خصلتهای اجدادمون رو به ارث بردیم!

خیلی باهوش،بیشتر بد اقبال!
جز باهوشترین نژادها هستیم و براحتی خودمون رو با هر شرایطی وفق میدیم اما اونقد خوش اقبال نیستیم که بین محبوبترین نژادها هم رتبه خوبی کسب کنیم!