( کلمه آبی به خاطر ته رنگ خاکستری مایل به آبی این گربه هستش)

بدن این گربه دارای دو پوشش مجزا است. لایه ی اول از موی آبی روشن پوشیده شده است

و لایه ی دوم با موهای نقره ای .این نوع جزو گربه های خجالتی محسوب می شود و منشا روسی دارد.

اصالت خوانوادگی روسی و نجابت آنها روی این گربه ها تاثیر مشخص داشته است.

این نژاد جزء قدیمی ترین نژادهای گربه محسوب می*شود، گفته می*شود گربه*های مو کوتاه آبی*رنگی در Archangel (بندری واقع در روسیه) دیده شده

آشنایی با گربه آبی روسی

و بعدها به وسیلۀ دریانوردان انگلیسی در بریتانیا با نام گربه*های فرشته (Angel cat) نمایش داده شدند.

گربه*های این نژاد بسیار صلح*جو بوده، با محیط خانه به راحتی انس گرفته و به طرز عجیبی وابسته به صاحب خود می*شوند. آنها بدنی عضلانی و تا حدی دراز دارند و اغلب به رنگ آبی دیده می*شوند.