اُریِنتال ها همان نژاد سیامی (Siamese) هستند که تنها در رنگ پوشش تفاوت دارند. ساختار فیزیکی و خصوصیات رفتاری آنها نیز کاملاً به نژاد سیامی شبیه است.

خلق و خو: اُریِنتال ها صدای بلندی دارند و از آن در هر زمان که دلخواهشان باشد استفاده می کنند. علاقه دارند تا در تمام بازیها و فعالیت ها شرکت کنند.

دوست دارند تا در زمان رانندگی ، خوابیدن و یا حتی شستن ظرف ها در کنار صاحبشان باشند.

از تنها ماندن بیزار است بنابراین اگر ساعات زیادی را خارج از منزل سپری می کنید ، حتماً یک هم بازی برای گربه تان در نظر بگیرید.

آشنایی با گربه Oriental

توضیحات:

دارای جثه متوسط و بدن محکم و عضلانی می باشد. نسبت به ظاهرش وزن سنگینی دارد. بینی صاف و بلند ، گوشها مثلثی شکل ، بلند و نوک تیز و با فاصله نسبت به یکدیگر قرار دارند.